Vo Wittenbergu sa konali oslavy 500. výročia začiatku reformácie

Tolerancia je "dušou Európy" a základom mierového spolunažívania na kontinente, zdôraznila v utorok 31. októbra 2017 na slávnosti vo Wittenbergu pri príležitosti 500. výročia začiatku procesu reformácie nemecká spolková kancelárka A. Merkelová.

Na wittenberskej radnici Angela Merkelová podčiarkla, že každý veriaci a všetci členovia náboženských komunít majú právo na slobodu vierovyznania a na jej nerušené uplatňovanie v praxi. Podľa jej slov však slobodu vierovyznania treba ochrániť pred náboženským fanatizmom a treba vystúpiť aj proti odmietaniu alebo urážaniu akéhokoľvek náboženstva. Je historickou skúsenosťou nášho kontinentu, že každý, kto hovorí áno pestrofarebnosti, by sa mal obrátiť s toleranciou, porozumením a akceptovaním voči všetkým, ktorí veria a uvažujú inak. Európa sa za cenu mnohých ťažkostí a útrap naučila, že tolerancia je základom mierového spolunažívania a princípom každej otvorenej spoločnosti, zdôraznila Merkelová.Podľa jej slov bez tolerancie nemôže jestvovať otvorená spoločnosť a v globalizovanom svete je práve akceptovanie náboženskej a kultúrnej pestrofarebnosti jednou z najväčších výziev. Merkelová súčasne upozornila, že v súčasnosti je v celosvetovej relácii zrejmé, že nezabezpečenie slobody náboženstva vracia vývoj celej spoločnosti. Pre funkčnosť horeuvedeného je však potrebné, aby sme všetci žili na princípe všeobecne platných a pre všetkých záväzných pravidiel. Aj tolerancia má svoje hranice a končí sa tam, kde dochádza k porušovaniu alebo pošliapavaniu občianskych slobôd garantovaných v ústave, konštatovala Merkelová.

Pri slávnostných službách Božích vo Wittenbergu predseda rady Evanjelických cirkví v Nemecku Heinrich Bedford-Strohm a najvyšší predstaviteľ katolíckej Nemeckej biskupskej konferencie kardinál Reinhard Marx odovzdali kríž nemeckému spolkovému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi na znak prísľubu kresťanov, že sa budú angažovať za mier, zmierenie a spravodlivosť.

Zdroj: TASR, Monika Radošovská
Foto: web

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 2.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart