Vedenie Martin-Luther-Bund kompletné

Na výročnom stretnutí spolkov Martina Luthera (MLB) v Erlangene 18. a 19. novembra 2016 bol zvolený nový prezident. Stal sa ním Dr. Carsten Rentzing, biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi v Sasku so sídlom v Drážďanoch.

Voľba prezidenta v prvý deň stretnutia a jeho ochota nastúpiť do úradu 1. januára 2017, ako aj stručné predstavenie základného konceptu pri vykonávaní funkcie sa prajne premietlo do ďalšieho rokovania. Viceprezident MLB prof. Dr. R. Keller v mene zúčastnených vyjadril nádej, že v nastávajúcom období bude spolok ešte účinnejšie plniť svoje úlohy v rámci VELKD (Spojená evanjelická luteránska cirkev v Nemecku). Otázka nevyhnutných investícií do renovácie budovy, v ktorej sídli centrála MLB v Erlangene, sa vyriešila dosiahnutím dohody s Evanjelickou krajinskou cirkvou v Bavorsku, ktorá bude vlastníkom budovy, a sídlo úradu MLB, ako aj prevádzka študentského teologického domova zostanú nezmenené. Podnikli sa aj určité kroky k zmene stanov MLB, podľa ktorých by zánikom spolkovej rady MLB riadenie bolo jednoduchšie a účinnejšie. Diasporálny dar 2017 poputuje do Astany v Kazachstane tamojšiemu evanjelickému cirkevnému spoločenstvu.

Martin-Luther-Bund ako dielo VELKD v spolupráci s Nemeckou národnou radou SLZ podporuje diasporálne evanjelické cirkvi a zbory v strednej a východnej Európe, v Latinskej Amerike a južnej Afrike. Hlavné zameranie činnosti týchto asi 30 spolkov spočíva v organizovaní rôznych stretnutí, teologickej výmene, poskytovaní literatúry a študijnej pomoci. K tomu sa radí aj podpora širokého spektra menších či väčších projektov pri renovácii cirkevných objektov až po poskytovanie medicínskej pomoci v závislosti od rozsahu finančných prostriedkov.

Záver stretnutia sa konal v Univerzitnom kostole v Erlangene a patril slávnostnému úvodu generálneho sekretára Michaela Hübnera, ktorý 1. apríla 2016 vystriedal v úrade Dr. Rainera Stahla po jeho odchode do dôchodku.

Náš Spolok Martina Luthera na Slovensku zastupoval jeho predseda Ondrej Peťkovský.

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 8.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart