Uvedenie Martina Michaelisa do úradu

V nedeľu 5. februára 2017 bol Martin Michaelis, farár Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, uvedený do úradu predsedu farárskeho zastúpenia v Združení evanjelických duchovných Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví (VELKD) v Nemecku.

Slávnostné uvedenie vykonal vrchný cirkevný radca Michael Lehmann. K pozvaným hosťom patrili okrem mnohých farárov Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Združenia evanjelických duchovných v Nemecku Andreas Kahnt a tajomník Konferencie európskych farárskych spolkov Sönke Frost. Všetci traja udelili farárovi Martinovi Michaelisovi požehnanie pri jeho uvedení do úradu.

Generálny biskup Miloš Klátik srdečne poďakoval v mene ECAV na Slovensku za všetku pomoc, ktorú v posledných rokoch dostala naša cirkev od partnerov z Durínska. Veľkú zásluhu na tom mal práve farár Martin Michaelis ako predseda Durínskeho farárskeho spolku a zástupca predsedu Durínskeho Spolku Gustáva Adolfa.

Na znak vďaky odovzdal generálny biskup Miloš Klátik farárovi Martinovi Michaelisovi ďakovný list a veľkú reformačnú sviečku ECAV na Slovensku.

Sönke Frost, tajomník Konferencie európskych farárskych spolkov | 13.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart