Stretnutie KALME sa konalo v Talline

V Tallinne (Estónsko) sa v polovici marca 2017 konalo ďalšie stretnutie Výboru pre komunikáciu minoritných luteránskych cirkví v Európe (KALME.

Výbor pre komunikáciu minoritných luteránskych cirkví v Európe (KALME) vznikol v roku 1977 v rámci Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). V tomto roku, keď si pripomíname 500. výročie reformácie, si teda KALME pripomína 40. výročie svojho založenia a začiatku činnosti. Od roku 2014 je prezidentkou KALME Praxedis Bouwmanová. Po krátkom období prerušenia aktivít KALME obnovilo činnosť v máji minulého roka stretnutím v Budapešti. Nasledovalo stretnutie v decembri vo Wittenbergu; tretie stretnutie sa konalo teraz v Tallinne (Estónsko).

Prvý deň rokovania sme sa loďou presunuli do fínskeho mesta Helsinki, aby sme navštívili Evanjelickú luteránsku cirkev vo Fínsku. Stretli sme sa s riaditeľom oddelenia pre komunikáciu Tuomo Pesonen a ďalšími pracovníkmi tohto oddelenia.Priblížili nám ich programy v televízii a rozhlase. Ide o denné ranné zamyslenia, diskusie na rôzne etické, náboženské a iné témy, vysielanie služieb Božích v televízii a aktívni sú aj cez rôzne sociálne médiá a internetové vysielanie. Evidujú približne 220 cirkevných zborov, ktoré vysielajú každý týždeň služby Božie naživo. Samozrejme, že nie je možno porovnávať veľkosťou našu cirkev a cirkev vo Fínsku, určite nemáme ani také materiálne zabezpečenie a finančné prostriedky ako oni, ani to by nás však nemalo odradiť. Každá cirkev, aj tá zdanlivo veľká, má čo ponúknuť, ale má aj čo získať od menšej cirkvi, a naopak. Na záver sme mali diskusiu týkajúcu sa výmeny pracovných materiálov, aby si cirkvi vedeli aj takouto formou pomáhať v budúcnosti.

V sobotu rokovanie pokračovalo v priestoroch Konzistória Estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi. Privítal nás jeden z biskupov Einar Soone, ktorý nám predstavil ich cirkev a hlavnú činnosť v Estónsku. Informoval, že v roku 2017 a 2018 okrem 500. výročia reformácie budú v Estónsku sláviť aj 100. výročie nezávislosti Estónska a 100. výročie založenia Estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi.

Potom nasledovali dve prednášky na tému komunikácie. Janek Mäggi hovoril o komunikácii a správnej reklame. Za najdôležitejšie v reklame považuje dobrú správu; správnou a cielenou informáciu potom vieme osloviť čo najviac ľudí. S druhou prednáškou sa predstavil Marko Paloveer, komunikátor pre médiá v otázke prijímania utečencov v Estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi. V otázke správnej komunikácie považuje za dôležité byť pro-aktívny a vždy mať pripravenú jasnú správu. Najlepšie je pripraviť si ju vopred, ešte predtým, ako sa z vonku začnú šíriť klamlivé správy a rôzne hoaxy. S touto správou by mali byť oboznámení všetci zainteresovaní ľudia, aby bolo zaujaté rovnaké stanovisko. Stretnutie výboru KALME, na ktorom sa zúčastnila tajomníčka pre zahraničie Lucia Martonová, bolo zakončené záverečnými službami Božími s Večerou Pánovou v modlitebni úradu konzistória.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 29.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart