Ordinácia novokňazov v Poľsku

V sobotu 9. 2. 2013 budú sa v Ev. kostole Sv. Trojice v Ledzinach Holdunowe konať slávnostné služby Božie s ordináciou novokňazov. Do Pánovej služby sú povolaní štyria muži. Ordináciu vykoná biskup ECAV v Poľsku J. Samiec. V tomto cirkevnom zbore je to historická udalosť - prvá ordinácia v povojnových časoch.


Zdroj: www.luteranie.pl

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 6.2.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart