Ordinácia novokňazov v nemeckej partnerskej cirkvi

V 5. nedeľu po Veľkej noci 6. mája 2018 bolo ordinovaných 11 novokňazov Evanjelickej cirkvi Stredného Nemecka. Na slávnosť ordinácie bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.

V rámci slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Johanneskirche v Gere brat generálny biskup poslúžil v rámci liturgie, ako aj pri prisluhovaní sviatosti Večere Pánovej. Na spoločnom stretnutí s novokňazmi a ich rodinnými príslušníkmi po službách Božích sa im prihovoril, zagratuloval a odovzdal im publikáciu o našej cirkvi v nemeckom jazyku.

Počas návštevy v partnerskej cirkvi v Strednom Nemecku brat generálny biskup rokoval aj s regionálnym biskupom Diethardom Kammom a jeho osobným referentom Ulrichom Kiethe. Navštívil aj Evanjelicko-luteránsku krajinskú cirkev v Sasku, kde sa stretol s jej krajinským biskupom Carstenom Renzingom, ktorý je aj prezidentom Martin-Luther-Bund, a odovzdal mu pamätnú medailu pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart