O médiách a náboženskej tolerancii

V rámci projektu Rady Európy o náboženskej dimenzii a medzikultúrnom dialógu bolo v Luxemburgu 28. a 29. novembra 2011 štvrté stretnutie Rady ministrov EÚ na tému bolo „Úloha médií v podpore medzikultúrneho dialógu, tolerancie a vzájomného porozumenia“ s podtitulom „Sloboda vyjadrovania médií a rešpekt voči kultúrnej a náboženskej odlišnosti“.

Podujatie organizovali na podklade Európskeho kultúrneho dohovoru (1954) a Bielej knihy o medzikultúrnom dialógu (2008). Zúčastnili sa na ňom predstavitelia viacerých náboženstiev a médií, odborníci, akademici a reprezentanti medzinárodných a mimovládnych organizácií. Účastníci diskutovali aj o úlohe žien v mediálnej komunikácii a ateistických prejavoch v médiách. Luxembursko, 23. novembra (RV)

Ekuména vo svete 48/2011 | 4.12.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart