Nový biskup ELCAV v Rusku

V nedeľu 8. januára 2012 bola v Evanjelicko-luteránskej cirkvi a. v. v Rusku ordinácia vikárneho biskupa pastora Igora Kňazeva. Obrad ordinácie vykonal biskup Konštantín Andrejev.

Obrad pozostával z čítania Božieho slova, otázok a odpovedí, modlitby, požehnania, pomazania križmou, odovzdania mitry, prsteňa a berly. Na obrade boli prítomní kňazi centrálneho okruhu tejto cirkvi. Ordinovaného pozdravil aj prezident cirkvi a hostia Slobodnej ev. cirkvi z Nemecka. Úlohou nového biskupa bude duchovná opatera cirkevných zborov v Severozápadnom cirkevnom okruhu ELCAV.
Zdroj: www.luther.ru, www.evanjelik.sk

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 16.1.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart