Konferencia LCMS vo Wittenbergu

V dňoch 3. − 8. mája 2015 sa centrum reformácie, mesto Wittenberg, stalo miestom stretnutia hlavných predstaviteľov Luteránskej cirkvi – Missourská synoda (LCMS), ako aj jej partnerských cirkví z celého sveta.

Nedeľa 3. mája bola dňom slávnostného odovzdania do používania projektu Wittenberg. Projekt Wittenberg je výsledok spojeného úsilia Luteránskej cirkvi – Missourská synoda, nakladateľstva Concordia a Nezávislej luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) starať sa o posilnenie viery kresťanov, zvlášť zo svetového spoločenstva luteránov, a šírenie kresťanskej viery. S týmto cieľom bola renovovaná budova bývalej školy, aby slúžila ako základňa pre hlásanie evanjelia Ježiša Krista, na stretnutia evanjelikov, ako centrum vzdelávania, a zároveň aj ako oddychové centrum.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia evanjelických cirkví zo 41 krajín. Rokovali pod heslom „Oslavovať reformáciu správne: spomienka, pokánie, radosť“. Diskusia sa týkala výziev na šírenie evanjelia v západných krajinách, aj v Afrike, Južnej Amerike a na Ďalekom východe, kde má kresťanstvo stúpajúcu tendenciu, i na ďalších miestach. Misijné pole a hlavná výzva je momentálne v Európe a USA v dôsledku poklesu kresťanstva.

Za ECAV na Slovensku sa na konferencii zúčastnila tajomníčka pre zahraničie Lucia Martonová.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 27.5.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart