Cirkvi združené v SLZ si pripomínajú 500 rokov reformácie

Za účasti veriacich a cirkevných hodnostárov z rôznych krajín sa 10. mája 2017 v namíbijskom hlavnom meste Windhoek začalo slávnostné 12. zasadnutie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), ktoré sa koná pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Vyvrcholením valného zhromaždenia, ktoré bude zasadať do 16. mája 2017, budú nedeľné služby Božie na miestnom štadióne za účasti tisícov veriacich.

SLZ je celosvetová spoločnosť 145 cirkví nadväzujúcich na učenie Martina Luthera, ktorá reprezentuje viac ako 74 miliónov kresťanov v 98 krajinách. V poslednom období k najpočetnejším cirkvám v rámci SLZ patrí Evanjelická luteránska cirkev v Etiópii, kde sa k nej hlási 7,9 milióna veriacich, nasledovaná Tanzániou s 6,5 milióna veriacich a cirkvami v škandinávskych štátoch, kde sa k luteránskej viere hlási viac ako 60 percent populácie. Celkovo však členské cirkvi SLZ na severe Európy strácajú členov, zatiaľ čo v Afrike sú na vzostupe: od roku 2013 počet ich členov stúpol o 11 percent − na 23 miliónov ľudí.

Valné zhromaždenie SLZ sa v Namíbii koná v čase, keď tamojšie pôvodné národy Herero a Nama podali na americkom súde žalobu na Nemecko pre podozrenie zo spáchania genocídy, ktorej sa podľa nich dopustilo začiatkom 20. storočia počas svojej koloniálnej vlády na tomto území.

Evanjelická cirkev si pripomína 500. výročie reformácie od 31. októbra 2016 do 31. októbra tohto roku, keď uplynie 500 rokov odvtedy, ako Martin Luther pribil 95 výpovedí proti odpustkom a iným nedostatkom stredovekej cirkvi na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu.

Zdroj: TASR

TASR, 10. mája 2017 | 11.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart