„Husovské slavnosti 2015“ v Prahe

V centre Prahy sa 5. a 6. júla 2015 konali „Husovské slavnosti 2015“, ktoré boli vyvrcholením Roka Majstra Jana Husa. Na projekte spolupracovali Českobratská cirkev evanjelická (ČCE) a Cirkev československá husitská (CČSH). Na slávnosti bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

Pre účastníkov slávností bola pripravená široká škála duchovných a kultúrnych podujatí od bohoslužieb cez prednášky, diskusné fóra, koncerty, divadelné vystúpenia, vernisáže výstav, literárne, hudobné a interaktívne programy až po stredovekú tržnicu a programy pre deti.

Program sa konal striedavo na dvoch pódiách na Staromestskom námestí a v okolitých kostoloch. Hlavné pódium sa nachádzalo pri pomníku Majstra Jana Husa. Tu sa v nedeľu podvečer konali aj ekumenické služby Božie pre všetkých účastníkov slávností. Kázali na nich biskup Starokatolíckej cirkvi Dušan Hejbal a seniorka Pražského seniorátu ČCE Romana Čunderlíková. Liturgoval synodní senior ČCE Joel Ruml a modlitbu mal patriarcha CČSH Tomáš Butta. Hudobným sprievodom poslúžili Dychový súbor z Oldřichovíc, Spirituál kvintet a spevácke zbory ČCE, CČSH a Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v (SCEAV). Po bohoslužbách nasledoval koncert venovaný Janovi Husovi, oratórium „Mistr Jan Hus“ a tichý sprievod so sviečkami k Vltave.

Scénické oratórium „Mistr Jan Hus“ napísal Richard Pachman (hudbu aj texty) na motívy Husových kázní a jeho korešpondencie. Predstavenie obsahovalo aj tri stredoveké duchovné piesne − k dvom z nich napísal texty sám Jan Hus. Oratórium vysielal v priamom prenose Český rozhlas Dvojka.

Zaujímavým podujatím bolo aj slávnostné odhalenie nového umeleckého diela na stene Betlehemskej kaplnky – dvoch pamätných tabúľ, víťazného návrhu v súťaži vypísanej Spolkom na pripomienku odkazu Majstra Jana Husa.

Na slávnostiach v Prahe sa zúčastnili aj veriaci z viacerých našich cirkevných zborov, aby si pripomenuli význam Jana Husa, významnej osobnosti našich spoločných dejín, predreformátora a martýra za vieru.

Foto: Karel Cudlín, www.e-cirkev.cz

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart