< | 1 2 3 4 5 6 7 8 | >

Nový prezident evanjelikov v Čile

V San Bernardo sa 28. a 29. januára 2011 stretli zástupcovia cirkevných zborov Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Čile (IELCH).

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk  | 1.2.2011

viac

Zasadala generálna synoda ELCAV Ruska

28. januára 2011 sa v Moskve konala II. generálna synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi augsburského vyznania v Rusku, ktorá rokovala o spojení so sesterskou luteránskou cirkvou ELKRAS.

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk  | 1.2.2011

viac

V Bruseli o ochrane kresťanských menšín

Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa 31. januára 2011 stretli v Bruseli, aby diskutovali o situácii v Sudáne, Pobreží Slonoviny, Iráne a Bielorusku.

 

-eš- | 1.2.2011

viac

Pápež prijal delegáciu Ev. cirkví Nemecka

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a pri príležitosti 500. výročia od návštevy Ríma Martinom Lutherom bola v Ríme delegácia Evanjelických cirkví Nemecka (EKD). Na osobitnej audiencii ich 24. januára prijal pápež Benedikt XVI.

 

-eš- | 25.1.2011

viac

Evanjelik na čele kolokvia vo Vatikáne

V nedeľu 16. januára 2011 pápež Benedikt XVI. vymenoval na čelo vedeckého kolokvia evanjelika - Wernera Arbera zo Švajčiarska.

 

-eš- | 25.1.2011

viac

Novoročné posolstvo generálneho tajomníka SLZ

Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu reverend Martin Junge v novoročnom pozdrave povzbudil kresťanov k tomu, aby boli v roku 2011 tvorcami pokoja a osvojili si jazyk, ktorý odsudzuje násilie.

 

Ekuména vo svete, Rádio Slovensko 12. 1. 2011  | 20.1.2011

viac

Nový biskup v Rumunsku

27. novembra 2010 zvolili za nového biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. v Rumunsku dekana Reinharta Guiba.

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk  | 30.11.2010

viac

Inštalácia gen. tajomníka SLZ Martina Junga

25. novembra 2010 sa konala inštalácia nového generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu, čílskeho luteránskeho farára Martina Junga.

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 27.11.2010

viac

Správy zo sesterských cirkví

Novým predsedajúcim biskupom v Maďarsku sa stal biskup Južného dištriktu Péter Gáncs. Novým biskupom v Hannoveri je doterajší generálny superintendent Berlína Ralf Meister.

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk  | 26.11.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart