< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

V Bruseli vznikla Európska aliancia nedele

V júni sa v Bruseli sa stretli európske organizácie, cirkví a odbory na konferencii o ochrane nedele. Zároveň sa zúčastnili na pracovnom stretnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV).

 

Brusel, EPNN  | 20.7.2011

viac

OSN k prenasledovaniu kresťanov v Pakistane

Prenasledovanie kresťanov v Pakistane si vyžaduje oficiálnu intervenciu Organizácie Spojených národov, vyhlásil vatikánsky diplomat Tomasi.

 

-eš- | 17.6.2011

viac

Nový biskup Švédskej cirkvi

V Göteborgu sa 31. marca 2011 konalo druhé kolo volieb diecézneho biskupa Švédskej cirkvi. Zvíťazil Per Eckerdal počtom hlasov 679 (58,2 ). Jeho protikandidát Staffan Grenstedt získal 488 hlasov (41,8 %).

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 31.3.2011

viac

Príprava zákona o cirkvách v Maďarsku

30. marca 2011 sa v Budapešti uskutočnilo rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva pre verejnú správu a spravodlivosť Lászlóa Szászfalviho so zástupcami štyroch historických cirkví v Maďarsku o príprave nového zákona o cirkvách.

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 31.3.2011

viac

Nová predsedníčka v Nórskej cirkvi

25. marca 2011 štátna rada Nórskeho kráľovstva vymenovala za trvalú predsedníčku Biskupskej konferencie Nórskej cirkvi biskupku diecézy Borg Helgu Haugland Byfuglien. Biskupi ju do tejto funkcie zvolili v auguste 2010. Slávnostná inštalácia bude v starobylej katedrále Niddaros 2. októbra 2011.

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 28.3.2011

viac

Inštalácia krajinského biskupa v Hannoveri

26. 3. 2011 bola v kostole Marktkirche v Hannoveri inštalácia Ralfa Meistera, nového krajinského biskupa Ev.-luteránskej cirkvi Hannoverska. Pred inštaláciou bola rozlúčka s jeho predchodkyňou M. Kässmannovou, ktorá pred rokom po 10 rokoch služby abdikovala.

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 28.3.2011

viac

Blahoželáme Rainerovi Stahlovi

Generálny tajomník Spolku Martina Luthera (MLB) v Erlangene Dr. Rainer Stahl, evanjelický farár, sa 18. marca 2011 dožil 60 rokov. Do ďalších rokov mu prajeme hojnosť Božej milosti a požehnania.

 

Edita Škodová | 24.3.2011

viac

Rozhodnutie o krížoch v školách

Prítomnosť kríža v školskej triede, v ktorej sa väčšina žiakov hlási ku kresťanstvu, nie je protiústavná. To je obsahom rozsudku rakúskeho ústavného súdu aj Európskeho súdu v Štrasburgu.

 

-eš- | 22.3.2011

viac

Biskupovi S. Piętakovi blahoželáme k narodeninám

18. marca 2011 biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Stanislav Piętak dovŕšil 65. rok svojho života. V súlade s vnútornými predpismi cirkvi ukončil pôsobenie v úrade biskupa SCEAV. Výkon biskupských práv a povinností prevzal doterajší námestník biskupa Jan Waclawek.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.3.2011

viac

ELCA pomáha Japonsku

Predsedajúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Mark Hanson v piatok 18. marca 2011 oznámil, že veriaci tejto cirkvi vyzbierali ako pomoc pre Jaqponsko 240-tisíc USD.

 

Vladimír Láska  | 21.3.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart