< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

Blahoželáme Rainerovi Stahlovi

Generálny tajomník Spolku Martina Luthera (MLB) v Erlangene Dr. Rainer Stahl, evanjelický farár, sa 18. marca 2011 dožil 60 rokov. Do ďalších rokov mu prajeme hojnosť Božej milosti a požehnania.

 

Edita Škodová | 24.3.2011

viac

Rozhodnutie o krížoch v školách

Prítomnosť kríža v školskej triede, v ktorej sa väčšina žiakov hlási ku kresťanstvu, nie je protiústavná. To je obsahom rozsudku rakúskeho ústavného súdu aj Európskeho súdu v Štrasburgu.

 

-eš- | 22.3.2011

viac

Biskupovi S. Piętakovi blahoželáme k narodeninám

18. marca 2011 biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Stanislav Piętak dovŕšil 65. rok svojho života. V súlade s vnútornými predpismi cirkvi ukončil pôsobenie v úrade biskupa SCEAV. Výkon biskupských práv a povinností prevzal doterajší námestník biskupa Jan Waclawek.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.3.2011

viac

ELCA pomáha Japonsku

Predsedajúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Mark Hanson v piatok 18. marca 2011 oznámil, že veriaci tejto cirkvi vyzbierali ako pomoc pre Jaqponsko 240-tisíc USD.

 

Vladimír Láska  | 21.3.2011

viac

SLZ vyslovilo podporu luteránom v Japonsku

Svetový luteránsky zväz napísal listy trom vedúcim predstaviteľom luteránskych cirkví v Japonsku, kde ich ubezpečuje, že luteránske spoločenstvo na celom svete myslí na nich, na ich cirkvi, pastorov a cirkevných pracovníkov a modlí sa, aby vedeli múdro duchovne viesť a organizovať pomoc v tejto ťažkej dobe.

 

Vladimír Láska  | 14.3.2011

viac

Motoristov vyzvali na "motopôst"

Rakúska katolícka a evanjelická cirkev vyzvali motoristov, aby akýmsi "motopôstom" prispeli k ochrane životného prostredia a ovzdušia pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami.

 

-eš-, TASR | 10.3.2011

viac

Nový diecézny biskup v Poľsku

V Kostole Spasiteľa v Sopote sa v sobotu 19. februára 2011 konala slávnosť inštalácie nového biskupa pomoransko-veľkopoľskej diecézy Evanjelickej cirkvi augsburskej vyznania v Poľsku Marcina Hintza.

 

-eš- | 22.2.2011

viac

Počet členov SLZ opäť vzrástol

Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) podľa práve zverejnenej štatistiky za rok 2010 opäť vykazujú nárast počtu členov. Ku koncu roka 2010 mal SLZ so 70 308 294 členov, čo je nárast o 213 559 členov (0,3 %).

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 21.2.2011

viac

Mark Hanson poradcom prezidenta USA

Prezident USA Obama oznámil 4. 2. 2011, že vymenoval biskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike rev. Marka Hansona do poradného zboru prezidenta pre otázky viery a susedského partnerstva.

 

EKUMÉNA VO SVETE 6/2011  | 14.2.2011

viac

Evanjelické cirkvi o pomoci umierajúcim

Spoločenstvo 105 protestantských cirkví Európy (GEKE) sa na svojom odbornom zasadnutí v bavorskom meste Tutzing v týchto dňoch zaoberalo prípravou spoločného dokumentu na tému "Je čas žiť, je čas umierať".

 

Vladimír Láska, www.evanjelik.sk | 9.2.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart