< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

Stretnutie žien zo SLZ vo Varšave

Od 4. do 7. decembra 2016 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie žien pred predvalným zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa bude konať od 31. januára do 3. februára 2017 vo švédskom meste Höör.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.12.2016

viac

Zo zasadnutie KALME vo Wittenbergu

V dňoch 2. a 3. decembra 2016 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie KALME – Výboru pre komunikáciu luteránskych minoritných cirkví v Európe (Kommunikationsausschuss Lutherischer Minderheitskirchen in Europa), ktorý spolupracuje s oddelením pre komunikáciu SLZ v Ženeve.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.12.2016

viac

Vedenie Martin-Luther-Bund kompletné

Na výročnom stretnutí spolkov Martina Luthera (MLB) v Erlangene 18. a 19. novembra 2016 bol zvolený nový prezident. Stal sa ním Dr. Carsten Rentzing, biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi v Sasku so sídlom v Drážďanoch.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 8.12.2016

viac

Zasadla Generálna synoda VELKD

V dňoch 3. – 5. novembra 2016 sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie 12. generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) v Magdeburgu. Za ECAV na Slovensku sa ňom na pozvanie VELKD zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 7.11.2016

viac

Zmeny v Martin-Luther-Bunde

Počas tohtoročného výročného stretnutia Spolkov Martina Luthera (MLB) v Bad Essene 13. a 14. novembra 2015) boli pod vedením viceprezidenta MLB prof. Dr. R. Kellera prerokované a odsúhlasené viaceré závažné rozhodnutia.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 25.11.2015

viac

Zasadala Generálna synoda VELKD

V dňoch 5. – 8. novembra 2015 sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie 12. Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) v Brémach. Za ECAV na Slovensku sa na pozvanie VELKD zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

„Husovské slavnosti 2015“ v Prahe

V centre Prahy sa 5. a 6. júla 2015 konali „Husovské slavnosti 2015“, ktoré boli vyvrcholením Roka Majstra Jana Husa. Na projekte spolupracovali Českobratská cirkev evanjelická (ČCE) a Cirkev československá husitská (CČSH). Na slávnosti bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.7.2015

viac

Konferencia LCMS vo Wittenbergu

V dňoch 3. − 8. mája 2015 sa centrum reformácie, mesto Wittenberg, stalo miestom stretnutia hlavných predstaviteľov Luteránskej cirkvi – Missourská synoda (LCMS), ako aj jej partnerských cirkví z celého sveta.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 27.5.2015

viac

Podporili prenasledovaných kresťanov

Stovky ľudí sa večer 3. marca 2015 zišli pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave na podporu prenasledovaných kresťanov a iných náboženských menšín vo svete.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.3.2015

viac

Svetová rada cirkví odsúdila útoky proti kresťanom v Sýrii

Svetová rada cirkví odsúdila nedávne útoky a zverstvá milícií Islamského štátu proti kresťanom v Sýrii. Zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo štátov k účinnej ochrane civilného obyvateľstva vo vojnou zničenom regióne.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart