< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

Stretnutie KALME sa konalo v Talline

V Tallinne (Estónsko) sa v polovici marca 2017 konalo ďalšie stretnutie Výboru pre komunikáciu minoritných luteránskych cirkví v Európe (KALME.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 29.3.2017

viac

Z predvalného zhromaždenia SLZ 2017

V meste Höör na juhu Švédska sa od 31. januára do 3. februára 2017 konalo Európske predvalné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Zišlo sa na ňom asi 90 zástupcov z troch európskych regiónov: región strednej a východnej Európy, západnej Európy a severnej Európy.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.2.2017

viac

Uvedenie Martina Michaelisa do úradu

V nedeľu 5. februára 2017 bol Martin Michaelis, farár Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, uvedený do úradu predsedu farárskeho zastúpenia v Združení evanjelických duchovných Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví (VELKD) v Nemecku.

 

Sönke Frost, tajomník Konferencie európskych farárskych spolkov | 13.2.2017

viac

Stretnutie žien zo SLZ vo Varšave

Od 4. do 7. decembra 2016 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie žien pred predvalným zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa bude konať od 31. januára do 3. februára 2017 vo švédskom meste Höör.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.12.2016

viac

Zo zasadnutie KALME vo Wittenbergu

V dňoch 2. a 3. decembra 2016 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie KALME – Výboru pre komunikáciu luteránskych minoritných cirkví v Európe (Kommunikationsausschuss Lutherischer Minderheitskirchen in Europa), ktorý spolupracuje s oddelením pre komunikáciu SLZ v Ženeve.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.12.2016

viac

Vedenie Martin-Luther-Bund kompletné

Na výročnom stretnutí spolkov Martina Luthera (MLB) v Erlangene 18. a 19. novembra 2016 bol zvolený nový prezident. Stal sa ním Dr. Carsten Rentzing, biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi v Sasku so sídlom v Drážďanoch.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 8.12.2016

viac

Zasadla Generálna synoda VELKD

V dňoch 3. – 5. novembra 2016 sa uskutočnilo tretie riadne zasadnutie 12. generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) v Magdeburgu. Za ECAV na Slovensku sa ňom na pozvanie VELKD zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 7.11.2016

viac

Zmeny v Martin-Luther-Bunde

Počas tohtoročného výročného stretnutia Spolkov Martina Luthera (MLB) v Bad Essene 13. a 14. novembra 2015) boli pod vedením viceprezidenta MLB prof. Dr. R. Kellera prerokované a odsúhlasené viaceré závažné rozhodnutia.

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 25.11.2015

viac

Zasadala Generálna synoda VELKD

V dňoch 5. – 8. novembra 2015 sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie 12. Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) v Brémach. Za ECAV na Slovensku sa na pozvanie VELKD zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

„Husovské slavnosti 2015“ v Prahe

V centre Prahy sa 5. a 6. júla 2015 konali „Husovské slavnosti 2015“, ktoré boli vyvrcholením Roka Majstra Jana Husa. Na projekte spolupracovali Českobratská cirkev evanjelická (ČCE) a Cirkev československá husitská (CČSH). Na slávnosti bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.7.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart