Rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva netradične

27. 10. 2014 sa uskutočnilo rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenia, ktorý má štyroch členov z rôznych častí Slovenska. Predseda výboru brat Peter Maca prišiel s návrhom, aby rokovanie konalo ekonomicky a ekologicky s použitím internetového pripojenia a programu na konferenčné hovory.

Za účelom šetrenia času, finančných prostriedkov a životného prostredia rokoval výbor tentoraz netradične, na internete, a je pravdepodobne prvým orgánom ECAV na Slovensku, ktorý rokoval takýmto spôsobom. Ako sa ukázalo na záver rokovania, tento spôsob bol správnym rozhodnutím. Členovia Výboru preto plánujú pokračovať podobným spôsobom i v budúcnosti.

Členovia zhodnotili doterajšiu činnosť ako pozitívnu. Za krátku dobu sa podarilo spraviť pomerne veľa viditeľnej práce (dokončenie medzinárodného vzdelávacieho projektu Grundtvig, účasť na konferencií ECEN, prezentácia v ECAV, príprava certifikácie cirkevných zborov a pod.). Rokovanie bolo zamerané i na plánovanie pre ďalšie obdobie.

Ďalšiemu napredovaniu by prospelo, ak by bol poskytnutý primeraný priestor na Seniorátnych pastorálnych konferenciách (SPK), na prezentovanie doterajších výsledkov a možností pre cirkevného zbory (CZ), medziiným aj ako ušetriť finančné prostriedky využitím moderných (ekologických) prostriedkov. Hľadáme spolupracovníkov na rôznych projektoch, ktoré sa v ECAV rozbiehajú. Preto na farské úrady boli rozposlané dotazníky (http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/vobs/dotaznik_vyboru_pre_ochranu_bs_pre_cirkevne_zbory ).

Na rokovaní bola zhodnotená účasť dvoch členov nášho výboru na 10. zhromaždení ECEN (Európska kresťanská environmentálna sieť) v maďarskom Balatonszárszó v dňoch 27.09. - 01.10.2014. Sestra Bartoňová informovala ostatných členov Výboru o dôležitých skutočnostiach na zhromaždení (budovanie spolupráce s cirkvami v ČR, účasť v pracovnej skupine „Energetický manažment“, projekt Twinning, príprava projektu v rámci Erasmus+ a pod.).

Medzi ciele Výboru na ochranu BS patrí aj certifikovať jednotlivé CZ ECAV na Slovensku. Na základe dosiahnutých výsledkov by boli CZ ocenené a získali uznanie na domácej i zahraničnej pôde. Navyše, ekologicky aktívne COJ by mohli spolupracovať s CZ a cirkevnými organizáciami v zahraničí. Ďalej, Výbor má predsavzatie, po odobrení kompetentnými orgánmi ECAV na Slovensku, zorganizovať výtvarnú súťaž pre deti a dospelých na tému, ktorá súvisí s Božím stvorením. Lákadlom budú nielen zaujímavé grafiky, ale i vecné ceny. Výbor chce i naďalej pokračovať v hromadnej pošte s prípravkami k Poďakovaniu za úrody zeme, podľa možností vydať zbierku pobožností k ochrane Božieho stvorenia. Nadviazať tým na projekt Grundtvig, v ktorom bola vytvorená „Modlitebná kniha pre čas stvorenia“, do ktorej prispeli kňazi z piatich krajín. Za Slovensko sa na vytvorení knihy zúčastnili br. farári Juraj Kevický, Ján Čáby a Olivér Nagy.

Na záver všetky svoje plány a ciele porúčame do milostivých rúk Pána, aby sa k tomuto dielu priznal a mocou Ducha Svätého povolával ďalších obetavých bratov a sestry našej drahej (takmer 500-ročnej) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Foto na titulke: Eco-friendly kostol

Martin Zaťko, zborový farár, CZ Švábovce, svabovce@ecav.sk,  | 9.12.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart