Ekologická certifikácia COJ 2016

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo 7. októbra 2016 koncepciu ekologickej certifikácie cirkevných organizačných jednotiek ECAV na Slovensku. Každá COJ si môže podať prihlášku. Manuál.

Brožúrku o ekologickej certifikácii COJ, ako aj oznámenie o prijatom uznesení GP č. 105-GP4/2016 dostane každý cirkevný zbor v adventnej hromadnej pošte.

V prípade záujmu sa obráťte na svojho duchovného pastiera alebo priamo na členov Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.

Peter Maca, predseda VOBS, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 18.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart