Certifikácia pre CZ ECAV Senica − Čáčov

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) na svojom zasadnutí schválil žiadosť o certifikáciu 1. stupňa pre Cirkevný zbor ECAV Senica − Čáčov s platnosťou od 1. mája 2017.

Ide o udelenie druhého certifikačného diplomu v rámci ECAV na Slovensku.

„Ó, Hospodine, pomáhaj! Ó, Hospodine, popraj zdaru“ aj pre ďalšie zbory a COJ našej cirkvi v záujme zachovania Božieho stvorenstva.

Peter Maca, predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 21.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart