Autopôst aj v Moravskom Lieskovom

Účastníci Autopôstu 2017 v Moravskom Lieskovom na záver podujatia na pašiových službách Božích na Kvetnú nedeľu modlitbou uzavreli svoje doterajšie úsilie o zlepšenie svojej fyzickej kondície aj ozdravenie prostredia, v ktorom žijeme.

Pôst, ktorý predchádza veľkonočným sviatkom, by mal pre človeka znamenať duchovnú rovinu. Človek by sa mal aspoň na čas vzdať všetkého, čo môže byť príjemné, ale vzďaľuje srdce človeka od sebaspytovania. V minulosti to znamenalo ukončiť veselie, hudobné a tanečné zábavy, bujaré svadby, zabíjačky. V súčasnosti môže pôst nadobúdať modernejšie znaky doby – odložiť aspoň na čas závislosť od PC, mobilu či automobilu a v ideálnych podmienkach sa vrátiť k najprirodzenejšiemu spôsobu dopravy – k chôdzi.

Posledne menovaný jav sa nazýva autopôst a ide o medzinárodné podujatie, ktorého korene siahajú do Nemecka a Rakúska. V susednej ČR sa uskutočnil autopôst po prvý raz v roku 2011. V rámci ECAV na Slovensku sa pilotným spôsobom uskutočnil tento rok v Moravskom Lieskovom. V rámci kostolných oznamov zaznela výzva, aby ľudia uvažovali nad doterajším spôsobom svojej mobility, boli ohľaduplnejší nielen k sebe navzájom, ale aj k celému životnému prostrediu.

Návštevníci služieb Božích prijali zámer VOBS s pochopením a do kostola prichádzali pešo alebo na bicykloch. Pri nutnosti použiť motorové vozidlo zo vzdialenejších kútov zboru dbali na obsadenie všetkých sedadiel. Duchovný pastier sa tiež snaží o dlhodobé využívanie dopravných prostriedkov, ktoré majú nižšiu karbónovú stopu než privátna doprava.

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 26.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart