< | 1 2 | >

Zelená cirkev – plány do budúcnosti

Brat generálny biskup Miloš Klátik prijal 25. novembra 2014 členku Výboru na ochranu Božieho stvorenstva Svetlanu Bartoňovú, ktorá ho v mene tohto výboru informovala o ich aktivitách v súčasnosti, ako aj o plánoch do budúcnosti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.12.2014

viac

Dotazník výboru pre ochranu BS pre cirkevné zbory

Bratia a sestry, dovoľujeme si pripomenúť Vám dotazník ohľadom záujmu o spoluprácu s Výborom na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku, ktorý ste dostali v hromadnej pošte – TU.

 

Peter Maca, predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 25.10.2014

viac

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 11. apríla 2014 zriadilo Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku. Prinášame vám informáciu o cieľoch a zámeroch tohto nového výboru.

 

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku  | 22.9.2014

viac

< | 1 2 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart