< | 1 2 | >

Európske cirkvi o ochrane Božieho stvorenstva

V Heidelbergu (SRN) sa 16. − 17. 4. 2015 konalo rokovanie pracovnej skupiny európskych kresťanské cirkví o ekologickom manažmente. Organizátorom stretnutia bol ECEN so sídlo v Bruseli. Pozvanie prijalo 15 účastníkov. ECAV na Slovensku zastupovali Ing. Svetlana Bartoňová a Mgr. Martin Zaťko, členovia Komisie na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce@ecav.sk, | 28.5.2015

viac

Rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva netradične

27. 10. 2014 sa uskutočnilo rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenia, ktorý má štyroch členov z rôznych častí Slovenska. Predseda výboru brat Peter Maca prišiel s návrhom, aby rokovanie konalo ekonomicky a ekologicky s použitím internetového pripojenia a programu na konferenčné hovory.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ Švábovce, svabovce@ecav.sk,  | 9.12.2014

viac

ECAV reflektuje na klimatické zmeny

V dňoch 27. septembra – 1. októbra 2014 sa v cirkevnom konferenčnom centre Soli Deo Gloria v maďarskej obci Balatonszárszó na brehu najväčšieho jazera v strednej Európe uskutočnilo 10. zhromaždenie Siete európskych kresťanských environmentálnych cirkví (ECEN).

 

Martin Zaťko, zborový farár CZ Švábovce, svabovce@ecav.sk  | 9.12.2014

viac

Zelená cirkev – plány do budúcnosti

Brat generálny biskup Miloš Klátik prijal 25. novembra 2014 členku Výboru na ochranu Božieho stvorenstva Svetlanu Bartoňovú, ktorá ho v mene tohto výboru informovala o ich aktivitách v súčasnosti, ako aj o plánoch do budúcnosti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.12.2014

viac

Dotazník výboru pre ochranu BS pre cirkevné zbory

Bratia a sestry, dovoľujeme si pripomenúť Vám dotazník ohľadom záujmu o spoluprácu s Výborom na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku, ktorý ste dostali v hromadnej pošte – TU.

 

Peter Maca, predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 25.10.2014

viac

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 11. apríla 2014 zriadilo Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku. Prinášame vám informáciu o cieľoch a zámeroch tohto nového výboru.

 

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku  | 22.9.2014

viac

< | 1 2 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart