< | 1 2>

Autopôst aj v Moravskom Lieskovom

Účastníci Autopôstu 2017 v Moravskom Lieskovom na záver podujatia na pašiových službách Božích na Kvetnú nedeľu modlitbou uzavreli svoje doterajšie úsilie o zlepšenie svojej fyzickej kondície aj ozdravenie prostredia, v ktorom žijeme.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 26.4.2017

viac

Ekologická certifikácia COJ 2016

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo 7. októbra 2016 koncepciu ekologickej certifikácie cirkevných organizačných jednotiek ECAV na Slovensku. Každá COJ si môže podať prihlášku. Manuál.

 

Peter Maca, predseda VOBS, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 18.11.2016

viac

Výzva VOBS členom cirkvi aj širokej verejnosti

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) ECAV na Slovensku žiada svojich kolegov farárov, ale aj všetky sestry a bratov vo viere, aby podporili rozbiehajúci sa spoločný projekt s ECEN „Biodiverzita“ a poslali svoje fotografie prírody, modlitby a liturgiu s ekologickou tematikou na e-mailovú adresu: zelena.cirkev@ecav.sk.

 

Ján Maca, VOPS, zelena.cirkev(at)ecav.sk | 6.8.2016

viac

11. stretnutie ECEN v Helsinkách

Konferencia ECEN (Europen Christian Enviromental Network – Sieť európskych kresťanov pre ochranu životného prostredia), ktorá sa konala od 11. 6. do 15. 6. 2016 v Helsinkách, bola už 11. ekumenickým zhromaždením zástupcov európskych kresťanských cirkví z 23 krajín.

 

Ján Maca, Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.  | 1.7.2016

viac

Spolupráca ECAV na európskych ekumenických projektoch

Organizácia ECEN (Ekumenická kresťanská environmentálna sieť) 26. a 27. 1. 2016 organizovala v Bruseli stretnutie partnerských organizácií projektu Twinning – ekologický manažment, nadväzujúc na úspešné obdobie projektov v r. 2012 – 2014, ktoré prinieslo mnoho pozitívnych výsledkov v oblasti starostlivosti o Božie stvorenie.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce(at)ecav.sk, | 8.2.2016

viac

O Európskej kresťanskej environmentálnej sieti (ECEN)

Tento mesiac sa v Paríži uskutoční veľký kresťanský summit. Predseda Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku Peter Maca sa obrátil na tajomníka Európskej kresťanskej environmentálnej siete (ECEN) pri Konferencii európskych cirkví (KEK) Petra Pavloviča s niekoľkými otázkami:

 

Peter Maca, predseda Výboru na ochranu BS, ECAV na Slovensku, zelena.cirkev(at)cav.sk | 6.11.2015

viac

Československý deň pre klímu

V sobotu 15. augusta 2015 na česko-slovenskom pohraničí pri železničnej stanici vo Vrbovciach sa konalo stretnutie českých a slovenských cirkví, ich partnerských organizácií a ekologicky zmýšľajúcich kresťanov s názvom Československý deň pre klímu.

 

Martin Zaťko, CZ ECAV Švábovce | 17.9.2015

viac

Možnosť úspory finančných prostriedkov COJ

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na podnet Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku dáva do pozornosti možnosť úspory finančných prostriedkov jednotlivých COJ.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 29.5.2015

viac

Európske cirkvi o ochrane Božieho stvorenstva

V Heidelbergu (SRN) sa 16. − 17. 4. 2015 konalo rokovanie pracovnej skupiny európskych kresťanské cirkví o ekologickom manažmente. Organizátorom stretnutia bol ECEN so sídlo v Bruseli. Pozvanie prijalo 15 účastníkov. ECAV na Slovensku zastupovali Ing. Svetlana Bartoňová a Mgr. Martin Zaťko, členovia Komisie na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce@ecav.sk, | 28.5.2015

viac

Rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva netradične

27. 10. 2014 sa uskutočnilo rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenia, ktorý má štyroch členov z rôznych častí Slovenska. Predseda výboru brat Peter Maca prišiel s návrhom, aby rokovanie konalo ekonomicky a ekologicky s použitím internetového pripojenia a programu na konferenčné hovory.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ Švábovce, svabovce@ecav.sk,  | 9.12.2014

viac

< | 1 2>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart