Z obsahu Dúhy v septembri 2018

Ďalší ročník mesačníka pre kresťanské deti Nová DÚHA si môžete objednať na adrese predplatne@tranoscius.sk. Z obsahu septembrového čísla vyberáme: Maľované čítanie: Naša školička; Pre škôlkarov: Pipa; Pre školákov: Biblická abeceda: Písmeno „A“; Predstavujeme vám: EZŠ v L. Mikuláši; Ev. osobnosti: Matej Bel

Biblické úlohy
Dúhové stretnutia: Modlitba za spolužiaka
O láske a priateľstve: Láska je trpezlivá
Hovoríme s Bohom: Ďakujeme za školu
Spievame Bohu: Len sa dívaj na vtáčky
Hráme a učíme sa s Dúhou: September a jeho poslanie
Na dobrú noc: Stará škola a vrabčeky
Zamyslenie: Mäkčeň a dĺžeň na výlete
Listáreň

Dávame do pozornosti PRACOVNÉ LISTY pre potreby detských služieb Božích.
V tomto ročníku pokračujeme vo vybraných témach z Augsburského vyznania, ktoré sa dotýkajú už nielen vierouky, ale aj praktického života.

Vkladačka: Vystrihnite a poskladajte si s nami ŠKOLSKÝ ROZVRH S KRÚŽKAMI A TERMÍNMI PRÁZDNIN.

Vložené 26. 8. 2018

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 7.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart