Z obsahu Dúhy - marec 2018

Maľované čítanie: Pán Ježiš uzdravuje Na detskej besiedke: Zázrak pri jazere Evanjelické osobnosti: Terézia Vansová Cirkevné sviatky: Čo je pôst? Dúhové stretnutia: Veľká noc Predstavujeme vám: Deti z Adamovských Kochanoviec

Príbeh s domaľovankou: Lesná telocvičňa
Pesnička s úlohou: Hľa, anjel kameň odvalil
Biblické úlohy
Hráme a učíme sa s Dúhou: Bohatstvo v knihách
Na dobrú noc: Imelo
Zamyslenie: Píšeme Vám...
Listáreň

Dávame do pozornosti Pracovné listy:
V Dúhe sú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích – v tomto ročníku zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia.

Dve vkladačky:
1. Malé biblické domino
2. Veľkonočná ratolesť

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart