V septembrovej Dúhe nájdete

V tomto ročníku Dúhy budú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích, tentoraz zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia. Z ďalšieho obsahu: Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Evanjelické osobnosti – Samo Chalupka

Cirkevné sviatky – Pamiatka posvätenia chrámu
Príbeh s domaľovankou – Od zajtra sme školáci
Pesnička s úlohou – V šírom svete toľko krásy
Na detskej besiedke – Uzdravenie stotníkovho sluhu
Dúhové stretnutia – Ako si sa dnes obliekol?
Biblické úlohy
Predstavujeme vám... – Služby Božie na ESŠ v Martine
Hráme a učíme sa s Dúhou – Škola
Na dobrú noc – Ceruzka a pastelky
Zamyslenie – S lastovičkami do školy
Vkladačka: Vystrihnite a poskladajte si s nami NEDEĽNÉ HODINKY.

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 16.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart