Tábory pre deti a mladých z Vranova 2017

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou aj tento rok pripravil pre svojich mladých dva letné tábory, a to anglický biblický tábor a biblický tábor detí a dorastu.

Anglický biblický tábor, ktorý sa uskutočnil 10. až 14. júla 2017, mal vo Vranove už svoj piaty ročník. Tento tábor sa koná pod patronátom EVS - Evanjelizačného strediska a logisticky ho zabezpečuje mládež a presbyteri z domáceho, vranovského zboru ECAV.

Tábor každý rok pritiahne o čosi väčšie množstvo detí, a tak - hoci sa takmer od svojho začiatku pohybuje na hrane svojich kapacít - v každom ročníku o niečo narastie. Svedčí o tom aj to, že tábor v súčasnosti s počtom detí prevyšujúcim číslo 90 patrí medzi najväčšie biblické tábory, ktoré Eastern European Mission Network (EEMN, Východoeurópska misijná sieť – organizácia zabezpečujúca biblické tábory vo východnej a strednej Európe) vo svojom portfóliu má. Okrem Vranova zabezpečuje na Slovensku EEMN ešte biblický tábor v Púchove. Tábory EEMN sú personálne obsadené dobrovoľnými misionármi, mnohí sú dlhoroční harcovníci, ktorí na Slovensko chodia pravidelne niekoľko rokov, ale popri nich majú každoročne možnosť prísť aj mladí zo zboru, ktorí sa aj takto učia službe svojim bratom a sestrám vo viere.

Program tábora je vyváženým mixom, kde si svoje miesto okrem hodín výučby angličtiny nájdu aj piesne, športy a tvorivé dielne. Samotná výučba angličtiny prebieha každý rok na podklade biblického príbehu; tento rok to bol príbeh o Jozefovi a jeho strastiplnej ceste do Egypta. Anglický biblický tábor je v našom zbore dobre zabehnutou tradíciou, ktorá nás každý rok presviedča, že hoci my kresťania sme v mnohých štátoch a máme mnoho národností, v Kristovi, ktorý stiera rozdiely, sme nielen priateľmi, ale novou rodinou.

•••

Biblický tábor detí a dorastu sa uskutočnil 7. – 12. augusta v nádhernom areáli Cirkvi bratskej v Hermanovciach. Keďže sa tomuto táboru darí už tradične držať si dobré meno, aj napriek výrazne obmedzenej kapacite areálu je počet zúčastnených z roka na rok o čosi väčší (svedčí o tom aj rozrastajúca sa zbierka stanov v kostole). Na aktuálnom ročníku tábora sa zúčastnilo takmer 60 detí a vyše 20 vedúcich, pomocníkov a sestier zo zboru, ktoré sa okrem iných vecí starali o plynulý chod kuchyne.

Cieľom hermanovského tábora je, aby deti a mládež zažili dobrý čas v biblicky tvarovanom prostredí. Tábor tak slúži ako vstupná hala, ktorá má pripraviť srdce mladých na vnímanie Božej prítomnosti prostredníctvom hier, skupiniek, pri biblických témach aj pri rozhovoroch so staršími. Program tábora tak je prispôsobený a vystavaný okolo cieľa, berie ohľad na vlastnú organizáciu času mladými aj na manažment síl a energie vedúcich a pomocníkov.

Ťažko sa tomu verí, ale súčasný ročník bol už deviatym. Veľa mladých na tomto letnom tábore „vyrástlo“ a vracia sa sem rok čo rok. Mnohí z tých, ktorí začínali ako deti, v súčasnosti už plnia úlohy pomocníkov, či dokonca vedúcich. A tak z milosti Pána aj tento fakt svedčí o pretrvávajúcom úspešnom napĺňaní cieľa tábora.

Martin Szabo, člen CZ ECAV Vranov nad Topľou | 14.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart