Súťaž Duchovná pieseň BAS 2018

Výbor cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu usporiadal 6. apríla 2018 v Senci súťaž Duchovná pieseň 2018 BAS. Spolu 18 žiakov základných škôl súťažilo v troch kategóriách.

Žiaľ, viacerí prihlásení sa kvôli chorobe nemohli zúčastniť, ale napriek tomu je potešiteľné, že oproti minulému roku má súťaž stúpajúcu tendenciu, nielen počtom žiakov, ale aj úrovňou speváckych výkonov, za čo isto patrí vďaka hlavne zodpovednej príprave zo strany ich „sprevádzajúcich“ a korepetítorov.

Odborná porota v zložení Anna Predmerská-Zúriková, Jana Feketeová a Erika Valková-Krišťáková ohodnotila výkony súťažiacich v jednotlivých kategóriách nasledovne:

Kategória I
1. Alexandra Ševčíková
2. Teodor Čurko
3. Natália Mrvová

Kategória II
1. Marianna Čurková
2. Martina Bennárová
3. Emma Kožehubová

Kategória III
1. Andrea Schüllerová
2. Agáta Čurková
3. Michal Šulák

Najlepší súťažiaci boli odmenení hodnotnými knihami z vydavateľstva Tranoscius a víťazi jednotlivých kategórií budú zastupovať seniorát na celoslovenskom kole v Martine 4. mája 2018. Veľmi im držíme palce.

Anna Predmerská-Zúriková, predsedníčka VCH BAS | 10.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart