Slovensko-srbský biblický tábor 2018

Tohtoročný slovensko-srbský medzinárodný letný biblický tábor sa uskutočnil od 15. do 21. júla 2018 s poradovým číslom 7. Zúčastnili sa na ňom deti z náhradných rodín, deti zo sociálne ohrozených rodín, deti z CZ Kovačica 1 a 2 zo Srbska i deti z CZ Podlužany.

Na tohtoročnom tábore v horskom hoteli Akademik v Račkovej doline som sa bola už šiestykrát ako jedna z vedúcich aj ako prekladateľka zo slovenského do srbského jazyka, keďže tu boli aj deti, ktoré rozprávali iba po srbsky. Ale aj napriek tomu jazyková bariéra neexistovala, deti zo Srbska a Slovenska si rozumeli výborne. Našli mnoho spôsobov, ako sa dorozumieť a komunikovať.

Každý deň bol naplnený do poslednej chvíle. Ráno sme začínali rozcvičkou, po raňajkách nasledovali ranné skupinky so stíšeniami. Deti boli rozdelené do 8 skupín, v ktorých sme sa rozprávali o Božom slove a modlili sa. Niektoré deti zo Srbska sa tento rok na tábore prvýkrát stretli s náboženskou tematikou, Bibliou, modlitbou a veľmi sa im to páčilo. Deň ďalej pokračoval tvorivými dielňami, športovými aktivitam, alebo výletmi. Tento rok sme absolvovali Medvediu štôlňu v Žiarskej doline, plaváreň, bowling, bobovú dráhu, Tarzániu, 5d kino, zažili sme ukážky práce Ozbrojených síl SR a súťaže. Horskí záchranári nám pripravili ukážku evakuácie z druhého poschodia do bezpečia. Zážitkom bolo aj vozenie profesionálnymi štvorkolkami komplexnej centrálnej záchrannej služby Ministerstva vnútra SR. Každý večer sme spievali kresťanské detské piesne a počúvali večerné výklady, ktorými nám poslúžili sestry z Liptova: Monika Gabčová, Janka Plachtinská a Janka Žiaranová. Témou tohtoročného biblického tábora bol víťazný beh apoštola Pavla.

O tom, že sa deťom naozaj páčilo a že prežili mnoho krásnych a požehnaných chvíľ s nadviazaním nových priateľstiev, svedčil aj rozlúčkový večer, kde sa so slzami v očiach lúčili deti so svojimi novými kamarátmi i celým pekným týždňom.

Veľká vďaka patrí organizátorom tohtoročného 7. medzinárodného tábora: pánu farárovi Jozefovi Havrilovi ml. z Podlužian a pani riaditeľke strediska pre sociálnu prácu Dušanke Petrak z Kovačice, bez ktorých by sa tento krásny tábor neuskutočnil. Ďakujeme aj všetkým vedúcim, ktorí sa počas celého týždňa o deti starali. Poďakovať chcem aj sponzorom nášho pobytu na Slovensku. Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu, ktorý nás počas cesty na Slovensko a naspäť, ako aj počas celého tábora sprevádzal a ochraňoval.

Pevne dúfam, že sa pripraví aj ďalší spoločný tábor a že ešte veľa detí bude mať možnosť sa na ňom zúčastniť a skúsiť niečo nové a pekné, čo si budú navždy pamätať.

Danijela Suć, Kovačica  | 19.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart