Seniorálne kolo BO GES ECAV

Aj v tomto roku sa konalo 20. apríla 2018 seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV v CZ ECAV Vlachovo. Na seniorátnom kole v priestoroch klubu seniorov sa zúčastnilo 18 detí vo všetkých kategóriách.

Po povzbudivých slovách domácej sestry farárky Mgr. Martiny Gdovinovej sme sa stíšili v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do troch kategórií a mohli sa začať písať testy. Seniorálne kolo poskytuje priestor nielen na získanie nových vedomostí, ale je aj možnosťou, spoznať nových kamarátov z okolitých cirkevných zborov seniorátu.

Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí pripravili deti zo svojich cirkevných zborov na biblickú olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh odmení vaše úsilie. Poďakovanie patrí aj Cirkevnému zboru ECAV Vlachovo

Emília Völgyiová, koordinátorka BO GES ECAV | 5.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart