Seniorálne kolo biblickej olympiády GES

Aj v tomto roku sa 31. marca 2017 konalo seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde CZ ECAV Revúca. Priestory nám poskytlo vedenie gymnázia Martina Kukučína v Revúcej.

Po krátkom biblickom úvode, ktorý mala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Hudecová, sme si spoločne zaspievali a stíšili sa v modlitbe. Keďže súťažiaci už boli poriadne nedočkaví, rozdelili sa do štyroch kategórií a mohli sa začať písať testy.

Seniorálne kolo sa vždy tešilo veľkej účasti detí z cirkevných zborov Gemerského seniorátu, avšak po zmene pravidiel nám tento počet rapídne klesol. V minulom roku sa biblickej olympiády zúčastnilo 14 detí. Tohto roku sa olympiády zúčastnilo 11 detí vo všetkých kategóriách, a to z cirkevných zborov ECAV Revúca/Chyžné, Vlachovo, Dobšiná, Jelšava, Rožňava. Na prvých miestach sa umiestnili a na celoslovenské kolo postúpili:
1. kategória: Lukáš Sečkár, Rožňava
2. kategória: Samuel Čellár, Revúca/Chyžné
3. kategória: Janka Máliková, Revúca/Chyžné
4. kategória: Lucia Iľová, Rožňava

Ako koordinátorka biblickej olympiády pre Gemerský seniorát sa chcem poďakovať tým kolegom, ktorí pripravili deti na olympiádu, venovali im čas a mali trpezlivosť. Nech Boh odmení vaše úsilie.Poďakovanie patrí cirkevnému zboru ECAV Revúca a Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej.

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart