Národná slávnosť na Devíne tentoraz so študentmi

Asi sto študentov z rôznych slovenských miest sa 24. apríla 2018, na Juraja, stretlo na hrade Devín v deň 182. výročia pamätnej vychádzky štúrovcov v roku 1836. V tomto roku, Roku slovenskej štátnosti, išli na hrad s Maticou slovenskou a so spoluorganizátorom ECAV na Slovensku.

Národná slávnosť na Devíne tak prestala byť masovým podujatím a nadviazala na štúrovskú tradíciu, ktorá je spojená so študentmi bratislavského lýcea. Pred 182 rokmi sa v Devíne potajme zišli študenti, aby pod vedením nášho najznámejšieho národovca Ľudovíta Štúra deklarovali právo na sebaurčenie slovenského národa. „Práve štúrovská generácia stála za kodifikáciou spisovnej slovenčiny i Slovenským povstaním. Výsledkom jej politických snáh je však aj vznik prvej Československej republiky. Štúrovci sú inšpiratívni viac, než by sa dnes zdalo, pretože svoje pôsobenie poňali naozaj komplexne. Týkalo sa nielen vtedajšej vedy a literatúry, ale tiež politických prejavov, novín či samotnej kodifikácie slovenského jazyka. Toto všetko je obsiahle dedičstvo, ktoré nasledujúca generácia už asi neprekonala,“ povedal hlavný organizátor podujatia, a zároveň prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska.

Do programu slávnosti sa zapojili študenti z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, Evanjelického lýcea v Bratislave a Evanjelickej spojenej školy v Martine. Zaznel staroslovenský Otčenáš, štátna hymna. Študenti si pripravili aj dramatické pásmo a veršované životopisy štúrovcov, ktoré predviedli v ľudovom odeve, prispôsobenom modernej dobe. Krátku ekumenickú liturgiu mali bratislavskí predstavitelia troch cirkví – staromestský gréckokatolícky farár Rastislav Čížik, devínsky rímskokatolícky farár Marián Gavenda a evanjelický farár Ján Hroboň z CZ Bratislava Dúbravka.

Počas slávnosti bol zdôrazňovaný odkaz štúrovcov pre súčasnú mladú generáciu. „Pôsobenie štúrovcov v národe a spoločnosti sa začalo približne vo veku týchto stredoškolákov. Som nesmierne hrdý, že dnes je medzi nimi aj mnoho mladých matičiarov. Odkaz štúrovcov spočíva v ich priebojnosti, udržaní národného charakteru, pestovaní svojich dobrých vlastností, ktoré dali v prospech spoločnosti. Myslím si, že toto je aktuálne aj v súčasnosti, keď potrebujeme osobnosti, ktoré budú náš štát a spoločnosť posúvať vpred,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper a dodal, že v každej dobe je potrebné formovať národno-politické a spoločensko-vedecké elity, ktoré sú rozhodujúcimi zložkami v modernizácii Slovenska aj Európy ako takej. Symbolicky to uviedol práve na Devíne, ktorý priťahuje pozornosť vlastencov už od čias Uhorska.

Tohtoročná vychádzka študentov na Devín nadviazala na národno-emancipačnú tradíciu slovenských študentov aj v súvislosti s 25. výročím vzniku samostatnej Slovenskej republiky a s ďalšími „osmičkovými“ výročiami. Program uzavrel kultúrno-zábavný program s hercom Michalom Kubovčíkom a prednáška historika doc. Ivana Mrvu o významných slovenských výročiach.

Na besede so študentmi, ktorá sa konala v priestoroch Evanjelickej základnej školy na Palisádach, sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej | 11.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart