Mládežnícke služby Božie v Gem. Polome

V stredu 20. júna 2018 sa v chráme Božom v Gemerskej Polome na mládežníckych službách Božích pri príležitosti ukončenia školského roka stretli žiaci zo základných škôl z Nižnej Slanej a Gemerskej Polomy, aby spoločne so svojimi vyučujúcimi poďakovali Bohu za Jeho sprevádzanie a vedenie počas celého šk. roka 2017/2018.

Na začiatku služieb Božích všetkých účastníkov privítala domáca sestra farárka ThDr. Zuzana Poláková. Vyjadrila svoju vďačnosť hudobnej skupine zo Slavošoviec, ktorá celé toto stretnutie sprevádzala známymi mládežníckymi piesňami a chválami.

Okrem čítaného slova Božieho, ktoré odznelo v rómskom, ale aj v slovenskom jazyku, mládežníci z Gemerskej Polomy obohatili tieto služby Božie spoločnou piesňou „Čiro kami mos“ o svojej láske k Bohu.

Po ukončení oficiálneho programu boli pre žiakov prichystané zábavné hry vo farskej záhrade aj malé občerstvenie. Mládež so svojimi vyučujúcimi tak spoločne zakončili školský rok 2017/2018 a poručili sa do Božej ochrany počas nastávajúcich dvojmesačných školských letných prázdnin.

Lucia Fagová, seniorálna kaplánka GES | 2.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart