Mládežníci a besiedkari z Nových Zámkov prežili prvý májový deň spoločne

Cirkevný zbor ECAV Nové Zámky pripravil v dňoch 29. 4. až 1. 5. 2017 pre mládežníkov i besiedkarov spoločný víkendový pobyt v Evanjelickom misijnom stredisku v Jabloňovciach.

Mládežníci a besiedkari sú dve dôležité skupiny v cirkevnom zbore. Majú veľa spoločného, no v mnohom sa aj odlišujú, majú rôzne záujmy a vyžadujú odlišný prístup. Predsa je dôležité, aby sa stretávali, spoznávali a vytvárali jedno komplexné spoločenstvo. S týmto cieľom pripravil cirkevný zbor v Nových Zámkoch pre oboch spoločný víkendový pobyt v Evanjelickom misijnom stredisku v Jabloňovciach, ktoré vďaka svojej výhodnej polohe – v blízkosti Levíc, a predsa v Štiavnických vrchoch – ponúka jedinečnú možnosť stráviť spoločný čas nielen evanjelikom z Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ale všetkým, ktorí o to prejavia záujem.

Na víkendovke sa zúčastnilo päť mládežníkov a štyria besiedkari. O hmotné pohodlie sa starali kuchárky Mária Gremenová a Mária Kuráková, kúrenie, prípravu opekačky a mnohé iné technické úlohy bravúrne zvládli Jozef Gremen a Marián Kurák.

Tematicky bola víkendovka vedená v duchu prikázania, ktoré nám hovorí, že máme milovať Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého. Za pomoci vedúcich – Silvie Kissovej, Eriky Čvirikovej a Štefana Kissa sa mladí zamýšľali nad tým, ako nás Pán Boh miluje, ako Pán Ježiš lásku k ľuďom dokazoval a ako si ju aj my máme navzájom dokazovať. Na mnohých biblických príbehoch, ktoré si spoločne prečítali, porozprávali či pozreli z DVD, ale aj na mnohých osobných zážitkoch zo života mohli všetci spoznávať, že Božia láska je veľká a Božiu prítomnosť nám neustále dokazuje. Prejavy lásky si účastníci mohli trénovať aj v praxi, a to jednak v nohých aktivitách, ale aj počas celého tábora. Každý člen mládeže dostal totiž na starosť jedného besiedkara a jeho úlohou bolo nad ním bdieť, pomôcť mu v prípade núdze či ho chrániť pred nebezpečenstvom.

V nedeľu sa dočasní osadníci z Jabloňoviec vybrali na výlet do druhého najstaršieho mesta na Slovensku – Krupiny, kde sa zúčastnili na službách Božích a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o krupinskom cirkevnom zbore od brata konseniora Miroslava Dubeka. Navštívili miestne múzeum, ktorým ich previedli Janka Melichová a Viktor Fertšek, zostúpili do krupinského podzemia a napokon sa pokochali výhľadom z Vartovky, ktorá sa ako svedok dávnych čias týči nad mestom Krupina.

Malí aj veľkí prežili spolu počas troch dní mnohé krásne chvíle pri Božom slove, piesňach, futbale či ohníku. Lepšie sa spoznali, duchovne sa obohatili a veríme, že odchádzali s dobrým pocitom, že v kamarátoch z mládeže či besiedky majú bratov a sestry. A o to predsa ide. Ďakujeme preto Pánu Bohu, že napriek neradostným predpovediam meteorológov zázračne rozjasnil oblohu nad Jabloňovcami a dokázal svoju prítomnosť medzi nami svojou všeobjímajúcou láskou. Naša vďaka preto patrí hlavne Jemu, ale aj všetkým tým, ktorí sa na príprave víkendovky podieľali.

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 16.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart