Mládež na Gemeri žije

Napriek veľmi slabým pracovným príležitostiam a odlivu mladých ľudí do zahraničia sa v mnohých cirkevných zboroch Gemerského seniorátu mládež ešte stretáva na svojich pravidelných stretnutiach.

VMV a duchovní tiež organizujú na úrovni seniorátu minimálne raz v roku svoje seniorátne stretnutie, zvyčajne v poveľkonočnom období. Tohtoročné stretnutie sa konalo v CZ ECAV Revúca v sobotu 7. apríla o 15.00 hod. na Gymnáziu Martina Kukučína. Vedenie školy nám poskytlo priestory spoločenskej sály, kde sa konajú pravidelne aj naše biblické olympiády a v jedálni pripravili pre mladých občerstvenie a čaj. Chutili aj koláčiky od sestier z cirkevného zboru, takže nikto neodišiel domov lačný.

O duchovnú potravu sa postaral Mgr. Miroslav Kerekréty z Ratkovského Bystrého, ktorý zaujímavo rozobral tému „Stretnutie so vzkrieseným“ – Reparát, a hovoril o novej príležitosti pre najbližšieho Ježišovho učeníka – Petra, ktorý znechutený Ježišovou smrťou a veľkonočnými udalosťami odchádza loviť ryby a vracia sa k svojmu pôvodnému povolaniu. Vzkriesený Pán, ktorý sa zjavuje učeníkom, neúspešne loviacim ryby, povoláva Petra i ostatných do nového „rybolovu“ (Ján 21, 1 – 14). Reparát je nielen dôkazom nášho zlyhania, ale zároveň šancou veci napraviť. Túto možnosť ponúka vzkriesený Pán každému z nás...

Celý program tradične hudobne sprevádzala skupina „Radostná zvesť“ zo Slavošoviec. O to, aby sa mládež nenudila, i navzájom lepšie spoznala, sa postarala Mgr. Martina Gdovinová z Vlachova, ktorá pripravila pre rôzne vekové kategórie zábavné hry. Mládež sa pri nich riadne vyšantila. Program moderoval brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý aj ukončil stretnutie modlitbou a udelil všetkým záverečné požehnanie na cestu domov.

Seniorátneho stretnutia sa zúčastnilo 61 mládežníkov a duchovných z väčšiny CZ Gemerského seniorátu. Najbližšie stretnutie, ak Pán dá, bude turistické, a to pravdepodobne v júni tohto roku.

Ďakujeme Pánu Bohu, že svojím Duchom obživuje aj Gemer a posilňuje našu slabú vieru. Ďakujeme za každú oblasť misijnej práce s mládežou, hoci to nie je vôbec jednoduchá služba.

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 16.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart