Mikulášsky večierok v CZ Soľ

Každý rok sa deti v CZ ECAV Soľ tešia na mikulášsky večierok, ktorý pre ne pripravujeme. Aj v nedeľu 4. decembra 2016 sa zborový dom v Soli naplnil väčšími aj menšími deťmi a niektoré prišli aj s rodičmi.

Všetkých privítala vedúca mládeže Dominika Štofová. Začali sme menším zoznámením, keďže tie najmenšie deti medzi nás zavítali po prvýkrát. Dominika si pre deti pripravila rôzne veľmi zábavné hry, v ktorých si mohli vyskúšať aj svoju rýchlosť a pohotovosť. Spoločne sme si zaspievali niekoľko detských kresťanských piesní. Obľúbené sú najmä „ukazovacie“ piesne.

Po zábave nasledovala trochu vážnejšia časť programu, a to biblická téma. Tento rok bola na slová Pána Ježiša z L 6, 31: „Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ Čo to znamená v praxi, mohli deti vidieť na scénke, ktorá znázorňovala obraz z ich každodenného života – zo vzťahu dvoch súrodencov. Mala dve verzie: v tej prvej sa každá sestra starala len o seba, nedbala na prosby druhej. No potom aj za pomoci detí bola scénka poopravená: dievčatá si už pomáhali. Bolo vidieť veľký rozdiel v ich správaní. Pán Ježiš prišiel na túto zem preto, aby nám ukázal, že náš vzťah s Bohom i medzi ľuďmi môže byť iný, než aký neraz vidíme okolo seba, keď každý myslí iba na seba a v pýche, hneve či nenávisti nevidíme svojho blížneho. Pán Ježiš sa narodil do nášho sveta, aby nám priniesol lásku, pokoj, odpustenie, aby nás spojil jedným putom. On sám svoje slová naplnil, keď sa za nás obetoval na kríži. Na záver sa deti spoločne modlili.

Naše deti sú veľmi šikovné, preto sme si vyrábali vianočnú pohľadnicu. Sestra kaplánka Zuzana Kubačková deťom krok za krokom ukázala, ako na to. Napokon vznikli pekné diela, ktorými deti môžu obdarovať svojich blízkych a aj tak im urobiť radosť.

Po malom občerstvení už deti netrpezlivo čakali na Mikuláša, ktorý svoju blízkosť dával najavo zvončekom. Niektoré sa osmelili a povedali básničku mu či zaspievali pesničku. Každé dieťa dostalo balíček. Mikuláš povzbudil deti v tom, aby tak, ako on robí radosť im, aj ony robili radosť svojim rodičom i blízkym. Na tomto peknom popoludní sa zúčastnilo 22 detí a 10 dospelých. Vďaka Pánu Bohu za požehnané chvíle.

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 12.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart