Dve podujatia pre mladých vo Vranove

Od 1. do 6. 8. 2016 CZ ECAV Vranov na Topľou usporiadal tradičný detsko-dorastenecký tábor v Hermanovciach nad Topľou. Od 18. do 25. 8. 2016 sa v našom zbore konal anglický biblický tábor, ktorý viedlo 15 amerických lektorov; zúčastnilo sa na ňom 89 detí.

Detsko-dorastenecký tábor sa konal v areáli Cirkvi bratskej na konci malej dedinky Hermanovce nad Topľou. Organizačne zabezpečený bol vranovskou mládežou. Zúčastnilo sa na ňom 53 detí, ktoré boli rozdelené na staršiu a mladšiu skupinu. Zatiaľ čo mladší mohli pohodlne a v teple spať v ubytovni, starší boli ubytovaní v chatkách. Tábor mal bohatý program. Okrem veľkých hier mali deti možnosť súťažiť v rôznych disciplínach medzi jednotlivými skupinkami, za ktoré získavali body. Za zarobené body si mohli kupovať džús, kofolu či iné vecné odmeny. Na tvorivých dielňach sa vyrábali originálne zápisníky, tkané náhrdelníky, ozdobné predmety z modelárskej hliny, drevené loďky a kreslené či maľované kamene. Bola možnosť vyskúšať si lezeckú stenu, streľbu zo vzduchovky či z luku, prenos zraneného na svojpomocne vyrobených nosidlách, zakladanie ohňa, hľadanie mincí v potoku, púšťanie vyrobených lodiek, výrobu prakov, hranie rôznych stolových hier... Každý vedúci mal vyhradený čas so svojou skupinkou, keď bolo v popredí evanjelizačné slovo, a večerný program bol venovaný určitej téme. V posledný večer sme opekali a večierka bola predĺžená, aby deti mali možnosť pozorovať hviezdy. Vďaka tomu, že v Hermanovciach je malé množstvo svetelného smogu, nočná obloha je tam naozaj úchvatná. Nakoniec sme sa s deťmi museli rozlúčiť. Veríme, že s tými, s ktorými sa neuvidíme na besiedke, sa stretneme o rok opäť v Hermanovciach.

Na anglický biblický tábor k nám prileteli lektori, ktorých sme poznali už z minulého roka. Zúčastnilo sa na ňom 89 detí - je to najväčšie množstvo detí, aké Američania na Slovensku učili. Na priebehu tábora sa podieľali aj vranovskí mládežníci, ktorí pomáhali s tlmočníctvom, roznášaním desiat a organizačnými vecami. Lektori v spolupráci s tlmočníkmi učili deti angličtinu prostredníctvom starozmluvného príbehu Dávida. Spievali s nimi piesne, vyrábali s nimi darčeky a hrali sa rôzne zábavné aktivity. V stredu Američania spolu so svojimi tlmočníkmi absolvovali exkurziu na Spišskom hrade. Vo štvrtok podvečer rodičia mali možnosť stretnúť sa a pozhovárať s Američanmi. V posledný deň program pozostával z predstavení, ktoré si pripravili jednotlivé skupiny detí, aby predviedli rodičom či starým rodičom svoje vedomosti z anglického jazyka. Nakoniec sme sa s našimi priateľmi z Ameriky museli rozlúčiť. Veríme však, že kvôli veľkému záujmu o tento tábor a kvôli priateľstvám, ktoré sa medzi nami utvorili, ich budeme mať možnosť hostiť aj na budúci rok.

Daniela Demková, mládežníčka, CZ ECAV Vranov nad Topľou | 26.8.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart