Duchovná pieseň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

V zborovom dome v Soli sa 7. apríla 2018 konalo seniorátne kolo súťaže Duchovná pieseň. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 17 detí z CZ Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov a Soľ (takmer 100 % nárast).

Deti spolu s ich korepetítormi, rodičmi a starými rodičmi, ktorí sprevádzali svoje deti či vnúčatá, privítala vedúca sekcie cirkevnej hudby VMV ŠZS Zuzana Kubačková. Biblickým slovom a modlitbou poslúžil konsenior Marek Cingeľ. Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v zložení Anna Chmeľovská, konsenior Ľuboš Kubačka a konsenior Marek Cingeľ.

Prihlásené deti súťažili v troch kategóriách. V nesúťažnej kategórii materských škôl vystúpili dve dievčatá. Porota súťažiacich hodnotila takto:

1. kategória:
Zlaté pásmo – nebolo udelené
Strieborné pásmo – Ema Jurková, Anastázia Novotná
Bronzové pásmo – Petronela Kaňuková

2. kategória:
Zlaté pásmo – Nina Lukáčová, Tania Jimenez Palková
Strieborné pásmo – Lea Kubačková
Bronzové pásmo – Grétka Grácová, Nina Majerníková

3. kategória:
Zlaté pásmo – Rebeka Kubačková
Strieborné pásmo – nebolo udelené
Bronzové pásmo – Diana Grácová
Všetky súťažiace dostali diplomy od VMV ŠZS a knihy. Víťazky v zlatom pásme ako reprezentantky seniorátu postupujú na celoslovenské kolo tejto súťaže, ktorá sa bude konať v Martine 4. mája 2018.

Zuzana Kubačková, vedúca výboru cirkevnej hudby ŠZS | 18.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart