Detský tábor vo Vrbovom

Aký je Boh? To bola téma detského biblického tábora, ktorý sa v CZ ECAV Vrbové uskutočnil 18. – 22 7. 2016. Počas piatich dní deti uvažovali a osvojovali si vlastnosti ako: TRPEZLIVÝ, VEĽKÝ, MOCNÝ – PREPEVNÝ, TVORIVÝ, SVÄTÝ – ČISTÝ.

Tábor sa začal v chráme Božom. Hymnou tohoročného tábora bola pieseň Je veľký náš Boh, je silný a mocný... V pondelok sa dozvedeli o Jonášovi a popoludní bola veľká hra, kde si deti vyskúšali, čo je to trpezlivosť. V utorok sa zamýšľali na Námanom Sýrskym a popoludní opäť si mohli osvojiť, čo je to VEĽKÝ. V stredu bola téma MOCNÝ – PEVNÝ. Navštívili sme Trenčín, kde deti si pozreli hrad a náš evanjelický kostol. Tu sme si pripomenuli blížiace sa výročie reformácie a deti spoznali, že najmocnejším a prepevným je sám Pán Boh. Popoludní deti navštívili stajňu CEDOS v Nozdrkovciach, ktorú vlastní náš rodák z Vrbového. Vo štvrtok deti opäť ráno nasadli do autobusu, netušiac, čo ich čaká. Boli sme v Prietrži – časť Podhorie, kde sa vyrába ručný papier bez celulózy. Tu sa dozvedeli a na vlastné oči videli, ako sa v dejinách uchovávali písomnosti: cez kamenné tabule, papyrus, pergamen až po súčasný papier. Potom vo výrobni si každé dieťa mohlo urobiť svoj vlastný papier. Každý vyrobený papier bol vlastne originálom. Deti sa dozvedeli, že vo veľkej továrni sa za hodinu vyrobí 10 miliónov kusov papiera A4 a majster v dielničke vyrobí denné maximálne 500 až 600 kusov A4 podľa hrúbky papiera. Vo večerných hodinách mali deti opekačku vo farskom areáli a prenocovali v zborovom dome. Po raňajkách sme mali hneď poslednú tému: SVÄTÝ – ČISTÝ. Deti si osvojili, že keď sa umyjú, tak sú čisté. Avšak čo s naším srdcom, ktoré je v Božích očiach čierne ako noc? Dozvedeli sa, že očistiť srdce naše môže len Ježišova krv. A toto očistenie sa dostáva od Pána, ktorý je vždy Svätý a je prítomný vo Večeri Pánovej. Zistili, že sú dve slová, ktoré sa nám ľuďom veľmi ťažko vyslovujú. Sú to PREPÁČ a ODPUSŤ. A hneď si to aj vyskúšali, keď každý s každým sme si podali ruky a prosili sme jeden druhého o odpustenie a prepáčenie, ak sa udialo niečo medzi nami v tábore.

A prišiel záver, keď zborový brat farár vyhodnotil tábor, odovzdal so sestrou dozorkyňou deťom sladkosti, ručne vyrobený papier a obálku. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu tábora. Vedúci mládeže sa poďakoval aj zborovému farárovi a jeho manželke. Urobili tak i rodičia. Na záver deti podpísali ďakovné listy pre sponzorov a po spoločnej modlitbe a zaspievaní tohoročnej hymny tábora sa tábor skončil. Prajeme deťom, aby im spomienky na tábor vydržali čo najdlhšie.

Viac informácii a fotogalériu si môžete pozrieť na facebookovej stránke facebook.com/pages/ECAV-Vrbove.

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 26.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart