Detský tábor Smelý ako Daniel...

Počas druhého augustového týždňa sa Jelšave uskutočnil evanjelický letný multifunkčný tábor, ktorý organizoval CZ ECAV Jelšava. Na tomto tábore sa zúčastnilo 14 detí.

Deti zažili spolu "s Danielom“ dobrodružnú výpravu do Babylona za poznaním. Prvý deň absolvovali biblický maratón, kde sa oboznámili s jednotlivými kapitolami knihy Daniel. Brat farár Ivan Bojna im čítané slovo priblížil kreslenými a hodnovernými scénkami, ktoré deti sledovali cez projektor, striedavo s pohybovými aktivitami na farskom dvore. Mohli tak na vlastné oči vidieť okrem Daniela aj odvlečenie ľudu izraelského do Babylona, veľkého a pyšného kráľa Nabuchodonozora, troch mládencov, anjela v ohnivej peci a počas nočného pochodu aj levy, ktoré boli v jame s Danielom. Zaujímavým spôsobom bol tento príbeh prezentovaný pohybovým prejavom, fliptchartovou tabuľou a projektorom, a preto bol pre deti veľmi zaujímavý. Na záver prvého táborového dňa si pre nich brat farár pripravil prekvapenie, a to v podobe vyrábania si vlastných táborových tričiek, z ktorých mali obrovskú radosť.

Nasledujúci deň si deti svoju kondičku preverili tzv. dobrodružnou trasou, na ktorej ich čakala návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne, chutný obed v hoteli Hrádok, ale aj netrpezlivo očakávané kúpanie, kde sme sa všetci vyšantili do sýtosti. Štvrtý deň tábora pre deti na mestskej chate bola prichystaná aj zaujímavá hra s názvom „ZA POKLADOM“, kde si deti preverili znalosti z detskej besiedky a športovú zdatnosť. Na záver tábora si deti zahrali vybíjanú, futbal, postavili si kryt zo šušiek a zúčastnili sa na táborovej opekačke. Všetci sme si spolu zaspievali mládežnícke piesne a tábor ukončili krásnou modlitbou.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať SMZ, a. s., Jelšava za poskytnutý finančný príspevok, rodičom, presbyterom, ako aj terénnym sociálnym pracovníčkam za spoluprácu.

„Smelý ako Daniel, odvážne v pravde stáť, neboj sa mať jasný cieľ a Pána počúvať...“ − Tieto slová budú ešte dlho znieť v ušiach účastníkov a veríme, že sa stanú realitou v ich každodennom živote.´

Jana Januchová, CZ ECAV Jelšava | 7.9.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart