Detský reformačný tábor v Soli

V dňoch 31. 7. –- 3. 8. 2017 sme v CZ Soľ aj tento rok pripravili denný biblický tábor pre asi 30 detí. Keďže si v tomto roku pripomíname jubilejné 500.výročie reformácie, aj téma nášho tábora bola Reformácia a Martin Luther.

Každý deň doobeda i poobede bola pre deti pripravená téma. Veľkou pomôckou pri vyučovaní bol pracovný zošit, ktorý pripravila sestra kaplánka Z. Kubačková, v ktorom deti našli zaujímavé texty, úlohy, hádanky i obrázky. Každý deň sme začínali spoločnou modlitbou, piesňami, rôznymi hrami, v ktorých sa deti lepšie spoznávali a cibrili svoju zručnosť. Deti si urobili „tichú poštu“ – svoje obálky, do ktorej si mohli dávať lístočky.

Pondelok – spoznali sme detstvo Martina Luthera, hovorili sme si, z akej rodiny pochádzal a k akým hodnotám ho viedli jeho rodičia Deti mali v rámci súťaží možnosť vyskúšať si, čo všetko musel Martin v škole zvládnuť. Poobede sme hovorili o prelome, ktorý v jeho životnej ceste spôsobila búrka. Jeho život sa celkom zmenil, pretože sa z neho stal mních a vstúpil do kláštora. Deti si mníšsky život mohli vyskúšať v poobednej hre, keď museli splniť viaceré úlohy, ktoré boli súčasťou mníšskeho života.

Utorok – robili sme si obraz o stredovekej cirkvi, v ktorej sa nežilo celkom podľa Božieho slova. Deti sa oboznámili s tým, čo to boli odpustky, prečo sa ľudia modlili k svätým, prečo verili, že dobré skutky im pomôžu dostať sa do neba. Martin išiel do Ríma, aby sa stretol s pápežom. Spolu s ním sme putovali aj my, keď sme si urobili prechádzku do susednej obce. V rámci nášho putovania sme prekonávali prekážky, lebo ani Martinova cesta nebola jednoduchá. Poobede sme si vysvetlili, aký význam má pre nás dôležitý dátum – 31. október 1517 – a čo je to pamiatka reformácie. Potom sme s deťmi piekli medovníčky – síce netradične v lete, ale tiež s netradičnou formičkou – Lutherovou hlavou, ktorú priniesla sestra kaplánka z Nemecka. Každé dieťa si upieklo svoju chutnú medovníkovú „luterovu hlavu“.

Streda – Martin Luther mal nielen priateľov, ktorí ho podporovali, ale mal aj veľa nepriateľov, pred ktorými musel obhajovať svoje učenie. Deti aspoň virtuálne navštívili miesta ako Augsburg, Lipsko či Worms. Tak ako Martin, aj my máme verne stáť v pravom učení, ktoré je položené na pevnom základe – na evanjeliu Pána Ježiša Krista. Pre deti boli pripravené úlohy, v rámci ktorých museli aj ony dokázať svoju odvahu, nebojácnosť či rýchlosť. Poobede sme sa dostali na hrad Wartburg – Martin Luther sa zmenil Junkera Jörka, aby ho priatelia ochránili pred nebezpečenstvom. Učili sme sa našu hymnu Hrad prepevný, ktorú tam Luther zložil. S deťmi sme si v rámci tvorivých dielní vyrábali tričká s Lutherovou ružou.

Štvrtok – Deti spoznali Filipa Melanchtona a Augsburské vyznanie, ako vyznanie našej cirkvi. Hovorili sme si o najznámejšej knihe Martina Luthera – o jeho Malom katechizme a vysvetlili sme si, čo znamená Lutherova ruža a aký má pre nás význam. Poobede sme spoznali jeho manželku Katarínu z Bory. Deti si zasúťažili vo veľkej hre s mnohými úlohami. Potom sme si na parkovisku pri kostole kreslili kriedami na zem hrad Wartburg. Na záver tábora sme sa osviežili vodnou hrou, pri ktorej nikto neostal suchý.

V Nemecku sa dá momentálne získať tzv. Lutherpas – knižočka s mapkou a miestami, ktoré sa viažu k Martinovi Lutherovi. Keď navštívite nejaké mesto, dostanete pečiatku. Takýmto pasom sme sa inšpirovali aj my, a tak každé dieťa malo svoj „Lutherpas“ s miestami, ktoré sme v daný deň spomínali. Táborový čas vypĺňali aj obľúbené športové aktivity – futbal a vybíjaná.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas a veríme, že i skrze tento tábor deti lepšie pochopili odkaz Martina Luthera a celej reformácie.

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 10.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart