Detský letný biblický tábor v Soli

Aj cez tohtoročné prázdniny sa v CZ ECAV Soľ od 18. do 21. júla 2016 konal detský letný biblický tábor pod názvom „Farebný dúhový svet“. Bol založený na príbehu Noácha, teda príbehu potopy. Zúčastnilo sa na ňom 31 detí a 6 vedúcich.

Tábor začal tradičnou zoznamovačkou, keďže medzi nami boli aj menej známe deti. Deti si navzájom kládli rôzne otázky, aby sa lepšie spoznali. Každé ráno patrilo detským piesňam a rôznym hrám, ktoré v nich prebudili súťaživého ducha a navodili dobrú atmosféru.

Každý deň doobeda sme sa venovali našej téme, ktorá bola rozdelená do štyroch častí. Každý deň poobede sme preberali jednu či viac farieb, keďže v závere nášho príbehu Boh zoslal na svet farebnú dúhu ako dôkaz svojej milosti. Každé dieťa malo k dispozícii pracovný zošit k téme, v ktorom sme spoločne dopĺňali, písali, kreslili, lúštili...

1. deň – Noách stavia koráb – prečo si Boh vybral práve Noácha, aby ho zachránil? Aké mal vlastnosti? Nad týmito i ďalšími otázkami sme rozmýšľali prvý deň. Pán Boh si vybral Noácha, lebo mal dobré srdce a bol spravodlivý. Postaviť koráb nie je ľahké, no Noách to s Božou pomocou zvládol aj napriek pochybnostiam a výsmechu ostatných. Deti si tiež vyskúšali svoju šikovnosť, keď sme sa spolu naučili poskladať jednoduchú plachetnicu pomocou techniky origami. Poobede sme sa venovali čiernej farbe – je to farba smútku, a v prenesenom zmysle aj farba hriechu – tieňa, ktorý na nás leží. Ľudia boli zlí, a preto ich Boh potrestal, no nás chce zachrániť, a preto nám poslal Pána Ježiša. Ďalšou farbou bola červená – farba zákazu, ktorý neposlušní ľudia porušili.

2. deň – Noách vstupuje na loď – Boh nechcel zachrániť iba Noáchovu rodinu, ale aj zvieratá, a tak mal Noách ďalšiu ťažkú úlohu: zhromaždiť z každého druhu pár zvierat. Aj to sa mu podarilo, a tak sa mohol nalodiť. Deti v osemsmerovke hľadali čo najviac zvieratiek či priraďovali názvy k obrázkom. Spoločne sme sa učili niektoré zvieratká aj nakresliť za pomoci jednoduchých ťahov. Dobre nám poslúžila i plastelína, z ktorej deti vytvarovali rôzne zvieratká. Farbami dňa boli hnedá – farba mnohých zvierat a žltá, pretože Noách dlhší čas nevidel slnko.

3. deň – Noách sa plaví – prežiť dlhší čas na vode iste nie je zábavné, zvlášť, keď prší. Spoločne sme rátali, koľko dní musel Noách na lodi prežiť, kým mu holubica nedoniesla v zobáčiku zelenú vetvičku. Deti si vyrábali loď plnú zvierat – s použitím polystyrénu sa aj naozaj plavila. Farbou dňa bola zelená - ako farba rastlín.

4. deň – Noách našiel suchú zem – potopa konečne ustúpila a Noách mohol vystúpiť na suchú zem. Prvé, čo urobil, bolo, že postavil Pánu Bohu oltár. Ako ďakujeme Pánu Bohu my za to, že sa o nás stará? Deti si vymaľovali dúhu farbami, aké v skutočnosti má. Keďže to bol farebný tábor, s dievčatami sme si urobili farebnú hodinku pri maľovaní nechtov. Na závere pracovného listu sme si všetky témy zopakovali v opakovacom kvíze. Deti si na pamiatku vyrobili magnetku, ktorá im bude Noácha aj celý tábor pripomínať.

Spoločný čas okrem biblickej témy nám zapĺňali súťaže rôzneho druhu, šport, hry, tvorivé dielne, zábava, a tichá pošta, ktorú deti hojne využívali. Na záver sme si opäť sadli do kruhu a pomocou klbka vlny každý zhodnotil prežitý čas. Všetkým bolo ľúto, že tábor končí, pretože všetci sme cítili Božie požehnanie, ktorým nás Pán Boh obdaril.

ZZuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 26.8.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart