Detský denný tábor v Pribyline

Od 10. – 16. júla 2017 sa konal v CZ ECAV Pribylina už 2. ročník detského denného tábora. Tento rok sa niesol v téme Hádaj: KTO SOM? Spoznajme spoločne Pána Ježiša... Zúčastnilo sa ňom 23 detí vo veku 5-12 rokov, 13 dorastencov a 5 dospelí.

Dopoludňajší program bol zameraný na Božie slovo a na postavu Pána Ježiša, ktorý o sebe povedal: JA SOM. V pondelok sme si predstavili Pána Ježiša ako Dobrého pastiera. V utorok pri názornej ukážke zamiesenia chleba Ho deti spoznávali ako Chlieb života. V stredu ráno do Pribyliny pozval Klub pribylinských turistov a lyžiarov horských záchranárov. Tí deťom sprítomnili náročnosť ich práce. Deti si mali možnosť vyskúšať rolu záchranárov, ale aj zranených – tých, ktorí bojujú o svoj život. To krásne nadväzovalo na našu tému, že Pán Ježiš je vzkriesenie a život. V piatok sa deti o Pánovi Ježišovi dozvedeli, že On je Svetlom sveta a v sobotu, že je jedinou cestou, ktorá vedie do nebeského kráľovstva.

Predpoludním si deti vyrábali v tvorivých dielňach rôzne výrobky: obrazy – servítkovou technikou, náramky, korále, prívesky... V stredu si batikovali tričká a v piatok vymaľovávali sadrové odliatky. Popoludní bol pre deti pripravený bohatý program pozostávajúci z opakovania príbehu, súťaží a hier.

Štvrtok patril výletu v Liptovskom Jáne. Navštívili sme Stanišovskú jaskyňu, Mincovňu a tamojší Evanjelický a. v. cirkevný zbor. Brat farár Mgr. Peter Taját nám priblížil históriu i súčasné aktivity zboru. Po návrate do Pribyliny nás večer čakala opekačka spojená s nocovaním v zborových priestoroch. Nechýbala ani nočná hra.

Detský denný tábor vyvrcholil počas nedeľňajších služieb Božích. Deti zaspievali tri piesne: Zmrákalo sa vonku, 5 chlebov a 2 rybičky a Keby som bol motýľom. V modlitbách poďakovali Pánu Bohu za ochranu a prijali osobné požehnanie. Dojímavým okamihom bohoslužieb bol Krst svätý jednej z účastníčok tábora – Barborky.

Počas tábora nám v kuchyni pomáhali ochotné ženy zo zboru. Viaceré mamky, staré mamy priniesli deťom koláče a zákusky. Jedna z rodín sa postarala o vitamíny v podobe ovocia, zeleniny... Sponzorsky náš tábor podporil aj obchod rodiny Šoporovej.

Veľká vďačnosť patrí Pánu Bohu, že nás viedol, ochraňoval a mocne požehnal. Dal nám viac, než sme si zaslúžili a prosili. Kiež by to, čo deti počuli a do svojich sŕdc prijali, natrvalo zmenilo ich životy, a ony už od mladosti boli Božími svetielkami medzi nami.

Erika Pospíšilová, zborová farárka, CZ ECAV Pribylina  | 28.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart