Detský biblický tábor vo Vrbovom

V dňoch 23. - 27. 7. 2018 sa v CZ Vrbové uskutočnil denný detský biblický tábor, ktorý mal tematický názov "Na ceste". Účastníci tábora mali možnosť spoznávať apoštola Pavla a jeho misijné cesty.

Tábor viedli Ing. Kornel Lisý s manželkou Lenkou, no pomáhali i ďalší mládežníci, presbyterky a rodičia, ktorí sa aktívne zapájali a prežívali atmosféru tábora. Program bol počas celého týždňa bohatý na rôzne záujmové činnosti, hry a športové aktivity. V utorok sa deti zúčastnili výletu do Vlčkoviec, kde na všetkých čakalo zážitkové dobrodružstvo v kukuričnom bludisku. Vo štvrtok sme strávili prekrásny deň v Čutkovskej doline pri Ružomberku, kde si v zábavnom areáli Obrovo deti vyskúšali rôzne atrakcie. Večer sme si všetci vychutnali spoločnou opekačkou pri ohni.

Dúfame, že si deti z letného tábora odniesli krásne zážitky a budú naň ešte dlho spomínať.

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 2.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart