Denný letný tábor v Diakovciach

Od 17. do 21. júla 2017 evanjelický cirkevný zbor v Diakovciach zorganizoval tradičný denný tábor pre deti vo veku 5 − 14 rokov, tento rok na tému „Vitajte v autoškole“.

Asi každý mladý človek túži po tom, aby získal vodičské oprávnenie na vedenie auta, motorky, prípadne iného dopravného prostriedku a tak mal možnosť cestovať, spoznávať cudzie krajiny, nových ľudí. No aj náš ľudský život je vlastne cesta, na ktorej sa musia rešpektovať určité pravidlá, aby nedochádzalo k nehodám a úrazom. Preto sme sa v našom cirkevnom zbore rozhodli zorganizovať tradičný denný detský tábor - tentoraz s názvom „Vitajte v autoškole!“

Ráno sme začínali piesňami na oslavu Boha s gitarovým sprievodom Kataríny Bosákovej, pokračovali sme modlitbou, spoločnými hrami v miestnosti. Potom nasledovalo vyučovanie, keď sa deti prostredníctvom biblických príbehov a podobenstiev mali možnosť dozvedieť z úst sestry farárky Zory Tulákovej, ale aj Kataríny Bosákovej a Silvie Hlavatej, ako sa v živote nedostať do slepej uličky neposlúchaním Boha a Jeho prikázaní, ako sa vyhnúť nebezpečenstvá, ako je klamstvo, milovanie peňazí... Naučili sa, že Bohu môžu v živote dôverovať v každej situácii, a hlavne, že existuje len jedna cesta k Bohu do neba, a tou je Ježiš Kristus.

Dvadsaťtri detí sme rozdelili do štyroch družstiev, ktoré si samy pomenovali: Ferrari, Jaguar, Citroën a Trabant. V týchto družstvách si doobeda spoločne vyrábali rôzne autá z kartónových škatúľ či autolekárničky, prejavili kreativitu v tvorbe vlastných dopravných značiek – vtipných i kresťanských, vytvorili si dopravné plány s dopravnými značkami na výkresoch.

Po chutnom obede v klube dôchodcov nasledovali veľké hry: v pondelok sme hľadali ukradnuté auto v Diakovciach, v utorok si deti zasúťažili na dopravnej olympiáde, v stredu v rámci hry získali evidenčné čísla pre vozidlá z kartónu, vo štvrtok sme navštívili Autoškolu Hlavatý v Trnovci nad Váhom, kde nás veľmi milo prijali a deťom ochotne pripravili krátku dopravnú výchovu ukončenú testom, mali možnosť vyskúšať si jazdu na trenažéri, dostali „vodičské preukazy“ na bicykel a kolobežku aj malé darčeky. Napokon si na autocvičisku zmerali sily v súťaži Formula 1, kde pretekali aj vo vlastnoručne vyrobených autách z kartónu. V piatok sme sa okúpali na termálnom kúpalisku v Diakovciach. Počas tábora nechýbali ani vodné hry s vodnými balónmi alebo „špongiová vojna“ – v horúčave výborne osviežili.

Vďaka za nezabudnuteľné zážitky patrí všetkým, ktorí nás podporili akýmkoľvek spôsobom, a hlavne nášmu milujúcemu nebeskému Otcovi.

Silvia Hlavatá, CZ ECAV Diakovce | 26.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart