Biblický karneval 2018

„Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení “ - tak znela hlavná myšlienka tohtoročného biblického karnevalu pre deti, ktorý sa konal v CZ ECAV Levice 11. februára 2018 v zborovej jedálni.

Napriek vysokej chorobnosti, ktorá neumožnila prísť na karneval viacerým deťom, sa zišlo v dobrej nálade asi 25 krásnych masiek princezien, kovbojov, indiánok či iných rozprávkových postavičiek.

Ako je už u nás dobrým zvykom, každý karneval má svoju tému, aby sa detičky, ale aj my dospelí, dozvedeli niečo nové a spoznali zaujímavé osobnosti, ktoré vďaka Božiemu vedeniu vykonali veľké veci. Tento rok sme si hovorili o Cameronovi Townsendovi, ktorý v r. 1942 založil misijnú organizáciu Wycliffe Bible Translators ( Wycliffovi prekladatelia Biblie).

Pútavým príbehom o tomto výnimočnom mužovi nás previedla Milenka Greksová. Dozvedeli sme sa, ako neúnavne pracoval na tom, aby si všetci ľudia na svete mohli čítať Božie slovo vo svojom rodnom jazyku, a tak byť spasení. O tom, či deti dávali pozor, sme sa presvedčili v kvíze s otázkami. Spoločne sme sa naučili aj verš z Biblie ( 1Tim 2, 4) a krásnu pieseň „Slovo svoje dal nám Pán“.

Potom sa už rozprúdila zábava s veselými hrami a tanečným šantením. Chutných koláčikov, ktoré napiekli ochotné mamičky, bolo dosť, tak sa naše masky mali aj čím pohostiť. V podvečerných hodinách sme sa s hrejivým pocitom v srdciach porozchádzali domov.

Ďakujem touto cestou predovšetkým všetkým rodičom za to, že priviedli svoje deti do nášho spoločenstva, aj obetavým sestrám za prípravu a realizáciu tohto karnevalu.

Marcela Grobařová, CZ ECAV Levice | 13.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart