Biblická olympiáda v Honte

Seniorálne kolo Biblickej olympiády 2010 v Hontianskom senioráte ECAV na Slovensku sa 10. 5. 2010 uskutočnilo v Základnej škole s materskou školou v Sebechleboch.

Na seniorálnom kole Biblickej olympiády sa zúčastnilo 30 súťažiacich. Po úvodnej pobožnosti a oboznámení s organizačnými pokynmi sa s chuťou pustili do riešenia testov.

Prvé miesto získali a do celoslovenského kola postúpili: v prvej kategórii Jonáš Sarvaš z CZ Sása (ZŠ s MŠ Pliešovce), v druhej kategórii Mária Ľudmila Hroboňová z CZ Dudince (Spojená škola Dudince), v tretej kategórii Štefánia Hrašková z CZ Sása (ZŠ s MŠ Pliešovce) a v štvrtej kategórii Emília Kosztolányiová z CZ Šahy (Gymnázium Šahy).

Sebechlebská škola patrí do územného obvodu CZ Ladzany, preto ďakujeme sestre diakonke Anne Gabčanovej a sestre zborovej dozorkyni Božene Mrázovej, ktorá je súčasne aj učiteľkou v tejto škole, za zabezpečenie priestorov a obeda. Ďakujem aj riaditeľovi školy RNDr. Jánovi Rumanovi za milé prijatie.

Za požehnané chvíle pri poznávaní Božieho slova a samotnej súťaži patrí vďaka Trojjedinému Pánu Bohu.

Roman Sarvaš, seniorálny koordinátor BO  | 26.5.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart