Všetci sme Božie deti

Služby Božie pri príležitosti nového školského roka sa konali v nedeľu 3. septembra 2017 aj v CZ ECAV Závažná Poruba.

Žiaci aj študenti prosili nebeského Otca, aby po odpočinku a nabratí nových síl si obľúbili školu a získali nové vedomosti, ochraňoval ich na tele i na duši, dobre sa pripravili na život, aby sa postavili na vlastné nohy a aby vo svojom duchovnom živote nachádzali cestu k Pánu Bohu, na nej zotrvali a nažívali v Jeho pravde. Prosili aj o dobrých učiteľov a láskavých rodičov. Prijali požehnanie a na záver si spoločne zaspievali nábožnú pieseň „Pane, osvieť svoju tvár a milosťou nás obdar! Žehnaj a ochraňuj nás v tento i budúci čas...“

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 7.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart