Veľké egyptské dobrodružstvo v Púchove

Za prekrásneho slnečného počasia sa v púchovskom zbore uskutočnil v tretí augustový týždeň denný tábor pre deti z detskej besiedky pod názvom Veľké egyptské dobrodružstvo s Jozefom.

Šestnásť detí z domáceho cirkevného zboru sa každé ráno tešilo na nástup do tábora. Nie je ani div, veď každý deň ich čakalo okrem pokračovania biblického príbehu s Jozefom aj iné dobrodružstvo. V okolí Božieho chrámu a jeho záhrady organizovali mladší pomocníci z mládeže a vedúce z detskej besiedky dobrodružné hry, scénky a súťaže. Staršie sestry z cirkevného zboru sa starali o dodržiavanie pitného režimu a prípravu občerstvenia, ktoré prinášali sponzori a rodičia. Okrem toho im dopĺňali program dňa, a to informáciami o histórii nášho mesta, jeho budovaním až po súčasnosť, ale aj návštevami a exkurziami na rôznych zaujímavých miestach v meste.

Deti mali možnosť si tieto informácie dopĺňať pri každodenných vychádzkach po našom meste. Zaujímavé poznatky však nadobudli pri návšteve Včelárskeho múzea, Centra voľného času v Púchove. Dozvedeli sa napríklad o včielkach robotniciach i to, že aby sme mali jeden pohár medu musia navštíviť až päť miliónov kvietkov. Všetci si však mali možnosť zhotoviť z produktu včiel sviečky.

Iné vedomosti nadobudli deti v druhý deň tábora, pri návšteve púchovských hasičov a záchranárov. Okrem toho, že videli vybavenie hasičov a záchranárov, obzreli si i zásahové vozidlá, ktoré používajú pri haváriách, či požiaroch. Najväčšiu radosť mali však pri nástupe na záchranársky čln, a najmä pri možnosti nasadnúť a potočiť volantom na terénnych štvorkolkách. Tlačenica však bola v rade aj pri vyskúšaní si hadice s vodou na hasenie požiarov.

V tretí deň mali deti návštevu priamo v zborovom dome. Prišli medzi nich dvaja mestskí policajti. Porozprávali im o tom, čo robí mestská polícia v našom meste, ako dohliada na poriadok a bezpečnosť obyvateľov, ale aj o tom, ako sa majú aj oni správať, aby sa nedopustili priestupku. Zaujímavé boli aj informácie o pobyte neposlušných ľudí, ktorí musia za svoje priestupky ísť do väzenia. Deti mali možnosť vidieť, ako sa nasadzujú putá na ruky, aj vybavenie mestského policajta.

Štvrtý deň bol program doplnený o návštevu reprezentačných priestorov nášho mesta v župnom dome. Navštívili tam aj púchovské múzeum. V reprezentačných priestoroch ich prijal viceprimátor mesta Roman Hvizdák, s ktorým besedovali o tom, čo by chceli mať v našom meste. Mohli si vyskúšať, ako sa sedí na primátorskej stoličke. Živo sa zaujímali však aj o púchovskú kultúru v múzeu, a to najmä o nálezy zbraní a osídlení. Vyšantili sa i v priľahlom púchovskom parku. Pri limonáde si posedeli v kaviarni Podivný barón, o ktorom sa dozvedeli v múzeu - bol to barón Honing, ktorý na Púchovskej skale objavil prvé nálezy púchovskej kultúry.

Okrem biblického príbehu o Jozefovi sa deti počas dňa spoločne modlili. Vo svojich modlitbách ďakovali Pánu Bohu, že môžu byť v tábore, a prosili o Božiu ochranu. Za svoju účasť v posledný deň dostali všetci medaily a diplom, že spolu s Jozefom a jeho bratmi spoznávali vzácne pravdy ukryté v Božom slove.

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 8.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart