Súťaž detí ​Dávidova Harfa​ v MYS

V nedeľu 29. 4. 2018 sa v CZ Košariská - Priepasné konal 5. ročník duchovno-umeleckej súťaže detí a dorastu Myjavského seniorátu pod názvom Dávidova harfa. 27 účinkujúcich sa predstavilo v troch oblastiach.

Prvá oblasť vychádza z cirkevnej súťaže Duchovná pieseň. Víťazky dvoch kategórií - Zuzana Oslejová (CZ Myjava) a Svetlana Oružinská (CZ Krajné) postúpili na celocirkevné kolo do Martina, ktoré sa konalo 4. 5. 2018. Druhou oblasťou bola už tradične recitácia, ktorej víťazi rozličných kategórií postúpili na celoslovenskú súťaž Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Z piatich kategórií sa postupujúcimi víťazmi stali Patrik Černek (CZ Sobotište), Stanislava Suchovská (CZ Turá Lúka), Adam Durec (CZ Košariská - Priepasné), Barbora Rybnikárová (CZ Sobotište) a Natália Plešová (CZ Vrbovce). Tretiu oblasť zahŕňala hra na hudobnom nástroji, v ktorej účastníci získali zlaté, strieborné alebo bronzové pásmo. Absolútnym víťazom sa stal Matej Borovský s hrou na husliach (CZ Košariská - Priepasné). Odbornú porotu pre hudbu a spev tvorili Mgr. art. Marta Gáborová, pedagogička hry na klavír a organ na konzervatóriu v Žiline, Ing. Martin Melišík, PhD., kantor CZ Záriečie a Timotej Kyselica, kantor CZ Skalica. Členky poroty pre prednes poézie a prózy boli Mgr. Katarína Hanzelová, zástupkyňa šéfredaktorky časopisu Slovenka, Jana Feríková, DiS. art., umelecká vedúca spevokolu Lastovičky Stará Turá a Mgr. Dana Miklánková, učiteľka slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Lubina. Hlavnou organizátorkou podujatia bola zborová farárka CZ Košariská - Priepasné Mgr. Zuzana Durcová. Jej úvodné slová spájali kontext nedele práve s umením, ktorým oslavujeme predovšetkým Hospodina. Spolu so zborovým farárom CZ Skalica ThDr. Petrom Švehlom moderovali celý program. Po skončení súťaže bolo pre všetkých prítomných prichystané bohaté občerstvenie, pripravené členmi domáceho cirkevného zboru. Neostalo to však iba pri dobrom jedle a pití, ale počas hodnotenia bol pre prítomných pripravený aj program v múzeu ľudových kopaničiarských výrobkov u manželov Krásnych v miestnej kopanici Batiková. Po vyhodnotení súťaže sa všetkým na záver prihovoril aj brat senior Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., ktorý sa poďakoval všetkým účinkujúcim, ale aj korepetítorom a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali. Poďakovanie adresoval aj cirkevnému zboru za precíznu prípravu krásneho nedeľného poobedia.

Marián Cambel, kantor CZ Myjava | 16.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart