Deti zo Slovenska i z Maďarska čítali spolu Knihu bez slov

X. medzinárodný evanjelický letný biblický tábor, organizovaný cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku Šahy a Sazdice, sa konal v dňoch 10. – 15. 7. 2016 v penzióne Včielka v Ipeľskom Sokolci. Zúčastnili sa na ňom 4 – 15-ročné deti zo Šiah a Sazdíc, z Farnej, Levíc a Budapešti.

Počas tábora sa deti učili pod vedením pani farárky Peničkovej a misijnej pani farárky Dechhertovej čítať Knihu bez slov. Túto zaujímavú knihu môžu súčasne čítať ľudia z viacerých národov a každý jej rozumie. Je totiž popísaná Božím odkazom skrytým vo farbách. Kniha bez slov je veľmi útla, ale bohatá na posolstvo. Obsahuje 5 strán: zlatá strana (Božia svätosť a Nebo), čierna strana (hriech a Boží trest), červená strana (Božia cesta spasenia skrze krv Ježiša Krista), biela strana (prijatie Božieho daru nového života v Ježišovi), zelená strana (rast veriaceho v Kristovi). S pridaním modrej strany (Krst svätý) sú všetky tieto farby aj farbami Lutherovej ruže.

Deti si mohli vyrobiť okrem iných pekných vecí závesný mobil s farbami knihy, na konci ktorého bola Lutherova ruža, aj Knihu bez slov, aby ju mali stále pri sebe a mohli o jej posolstve hovoriť i svojim rodičom a kamarátom. Túžbu rásť vo viere vyjadrili deti aj pred svojimi rodičmi na službách Božích, ktoré sa konali v posledný deň tábora v kostole v Ipeľskom Sokolci a v nedeľu v Šahách.

Súčasťou programu bola i návšteva múzea a hradu so zaujímavou históriou v maďarskej obci Drégelypalánk a zámku v Bojniciach.

Tábor sa mohol opäť konať len z Božej milosti a vďaka ochote misijnej farárky Dechertné Ferenczy Erzsébet pôsobiacej na Slovensku, ako aj vďaka grantu z Výboru misie ECAV na Slovensku, ktorý bol zameraný na podporu aktivít cirkevných zborov ECAV na Slovensku zameraných na spoluprácu so zahraničnými Slovákmi.

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 29.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart