5. medzinárodný tábor Slovensko – Srbsko

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej práce a pomoci (CZSR) v Kovačici (Srbsko) pripravil tento rok už 5. medzinárodný Slovensko – srbský letný biblický tábor.

V Račkovej doline sa v dňoch 17. – 23. júla 2016 stretlo 92 účastníkov, aby strávili spolu vytúžený táborový čas, na ktorý sa tešili celý rok. Deti z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín z okresu Kovačica sa v nedeľu ráno v sprievode vedúcich a pani riaditeľky CZSR Dušanky Petrak vydali na cestu autobusom. Večer sme ich privítali v Horskom hoteli Akademik, ktorý sa na týždeň stal naším druhým domov.

Každý deň začínal rozcvičkou, raňajkami a biblickými skupinkami. Pripravený bol bohatý športový a tvorivý program. Navštívili sme Važeckú jaskyňu, kúpalisko, bowling, Oravský hrad, prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh, bobovú dráhu a Tarzániu v Jasnej, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, navštívili nás záchranné zložky SR – policajný a hasičský zbor. Počas „srbského dňa“ sme ochutnali jedlá srbskej kuchyne, ktoré pre nás s láskou pripravili vedúci z Kovačice.

Hlavná téma tohtoročného tábora znela: Viac ako zlato. Večerné lekcie priniesli svedectvo o viere v Pána Ježiša Krista v živote slávnych športovcov. Bola pre nich viac ako zlato. Učili sme sa, že to najväčšie ocenenie nám nemôže dať nikto zo sveta, ale dáva nám ho Boh.

Ďakujem všetkým, ktorí sa do nášho projektu akokoľvek zapojili; sponzorom – firmám i jednotlivcom, organizáciám, Fondu zahraničnej misie ECAV na Slovensku a Evanjelickej diakonii. Poďakovanie patrí aj všetkým vedúcim. Nadovšetko ďakujem Pánu Bohu za Jeho ochranu a požehnanie celého pobytu a prosím o Jeho pomoc pre ďalšie spoločné projekty a stretnutia, ktoré už plánujeme. Koncom septembra začíname prípravu 500 adresných vianočných balíkov pre deti do Srbska. Ktokoľvek má záujem zapojiť sa do zimného projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“, bude vítaný.

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 30.8.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart